Tilbake til hovedsiden


Tolkiens liv
Forfatteren
Påvirkninger
Bibliografi
Bilder

Ringenes Herre
Hobbiten
Silmarillion
Ufullendte Fort.
Alle andre(stor)

Quenya
Quenyakurs
Sindarin
Vestrønt
Telerin
Doriathrin
Menneskespråk
Nandorin
Gammel Sindarin
Ilkorin
Avarin
Entisk
Valarin
Primitivt alvisk
Uttale
Skrive alvisk
      oversettelse av
      Amanye Tenceli


Tolkienforumet
Tolkienleksikonet
Dikt og sanger
Kart
Bildegalleri
Filarkiv
Stamtrær
Linker
Konkurranser
Artikler
Downloads
Quizer

Årenes løp
Språk
Raser
Personer

Skuespillerne
Traileren
Sceneliste
Bak kamera
Manuskript
Om innspillingen
Fakta
Downloads
Bilder

Spillsonen
Spillene
Downloads
Offisielle sider
Screenshots

Nyheter
Arkiv 2003
Arkiv 2002

Forum
Chat
Chat-quotes
Gjestebok
Om siden
Kontakt meg
Annonsere her?
Mailingliste
Vi ønsker
Søk i denne siden
Moroting
Partnere
Sponsoratet
Webshop
Gammelt design
Sidekart
Tolkien Topp50
FORENINGEN NATSE TOLKIENO:
Om FNT
Vedtekter for FNT
Styret i FNT


Tolkien, drager og eventyr

En særoppgave av Linny Bjørnvik

Innledning:

 • Jeg har valgt Tolkien som emne i særoppgaven.
 • Tolkien er en forfatter som er beundret av mange lesere i de fleste aldre.
 • Han fikk antagelig sitt største gjennombrudd da Peter Jackson lagde film av den verdens berømte boka Ringenes Herre.
 • Tolkiens bøker inneholder så mange ting som jeg kunne valgt innen for oppgaven kommunikasjon, han skapte for eksempel et eget språk for alvene som er basert på finsk og walisisk.
 • Han hadde et spesielt forhold til språk, og ønsket nok å la omgivelsene ta del i de oppdiktende språkene hans, da de er så fullstendig utviklet at de kan regnes som eksisterende språk.
 • Jeg spekulerte lenge på om jeg skulle velge alvenes språk men fant fort ut at dette var en krevende oppgave.
 • Jeg har derfor valgt å fokusere på hvordan Tolkien kommuniserer igjennom diktningen sin.
 • Jeg vil prøve å få frem hvordan han har greid å trollbinde så mange lesere oppgjennom årene.
 • Hans fortellinger har rot innen for det vi kaller for eventyr sjangere og myter.
Hva er kommunikasjon?
Av gresk communicare – gjøre noe felles

Kommunikasjon er vanskelig å forklare, men det er mange ting som går under dette begrepet. Språk er en av disse tingene.

Jeg slo opp i Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikon, der er kommunikasjon er forklart som ”et samband, altså det å gjøre felles eller knytte sammen, i flertall alminnelig brukt betegnelse for samferdselsmidler. Kommunikasjon omfatter også kroppsspråk, Uttrykket benyttes både om selve prosessen og metoden man bruker for å gjøre et bestemt innhold felles for sender og mottaker”.

Kommunikasjon er alt vi gjør. Vi kommuniserer med språket vårt, når vi beveger oss, når andre ser på, kroppsspråk osv.

Vi har kommunikasjonsformer selv når vi ikke bruker språket, vi kommuniserer i samhandling med andre.

En bok kommuniserer når du leser den, og får ta del i en forfatters betraktinger og refleksjoner.

Gjennom Tolkiens forfatterskap får vi møte fantastiske historier med spenning, tro, håp, død og kampen mellom det gode og vonde.

Historikk om Tolkien:

John Ronald Reuel Tolkien ble født 3. januar 1892.
Han skrev den verdens berømte boka Ringenes Herre.
Han var en professor ved universitetet i Oxford.
Tolkien opplevde mye i løpet av sitt liv, han var født i Sør-Afrika, Bolemfontein i Oranjefristaten.
I 1895 flyttet de til Southampton, grunnet Johns plager og det farlige miljøet i Sør-Afrika (de flyttet i 1895). Johns far ble igjen.
I november 1895 fikk Mabel (Tolkiens mor) og sønnene nyheten; Arthur, Tolkiens far fortalte familien at han hadde fått giktfeber, en meget alvorlig sykdom,
Mabel tryglet og ba om at han skulle ta seg fri og slutte seg til familien i England.
Han avslo og sa at ikke kunne greie den kalde vinteren i England.
I februar 1896 døde Arthur Tolkien av en alvorlig blødning. Han etterlot seg svært lite som kona og hans to sønner kunne bygge seg opp et liv uten han på, til tross for de lange arbeids dager.
Senere konverterte moren over til katolismen, og ble utstøtt fra deler av familien som var sterkt troende metodister.
Tolkien var opptatt av språk tidlig i livet, allerede som syv-åring oppdaget moren at sønnen var naturlig begavet for språk og begynte å lære han fransk, som han straks fikk interesse for.
Ved en alder av elleve år hadde språk interessen hans slått ut for fullt.
I tilegg til de vanlige fremmed språkene fransk og tysk hadde John som elleveåring begynt på gresk, og gjennom den energiske læreren George Brewerton fikk han snart innføring i Chaucer og kildene til mellomengelsk språk.
I 1904 fikk Mabel beskjeden; hun hadde diabetes og ble stadig dårligere og havnet til slutt på sykehus.
I mellomtiden måtte John bo hos tanten Jane og Hilary ble sendt til besteforeldrene.
I juni var Mabel blitt så bra igjen at hun kunne forlate sykehuset og kunne bli gjenforent med sønnene.
14. november falt moren sammen foran guttene, sjokkert og vettskremte sto guttene å så på mens moren raskt gled inn i koma.
Mabels diabetes hadde blitt mye verre og seks dager senere døde Mabel Tolkien, 34 år gammel.
Morens død gikk sterkt innpå lille John Ronald Reuel Tolkien. Det hadde en dyptgripende virkning på hans personlighet, det gjorde han til en pessimist.
9 år etter morens død skrev Tolkien dette;

”Min egen kjære mor var en sann martyr, og Gud gir ikke alle så lett adgang til hans store gaver som han gav Hilary og meg, nemlig ved å gi oss en mor som tok livet av seg med slit og strev for å sørge for at vi bevarte troen”

Det viser hvordan han forbandt henne med sitt eget medlemskap i den katolske kirken. Etter hennes død var det religionen som tok den plassen i livet hans som hun hadde hatt.
I 1911 begynte han på studiene ved Universitetet Oxford og stiftet også klubben TCBS sammen med tre venner.
Det var få steder i England som ble mer påvirket av krigserklæringen enn Oxford.
I 1914 ble arvingen til den østerriske-ungarske tronen, erkehertug Franz Ferdinand, blitt drept sammen med sin kone av en serbisk terrorist i Sarajevo. Den østerrikske regjeringen anklaget Serbias leder for å være innblandet, og før en stakkars måned var gått, hadde Østerrike-Ungarn erklært krig mot Serbia.
Altså begynnelsen på første verdenskrig.
Høsten 1914, fikk Oxford-studentene militær opplæring og ble sendt til slagmarkene i Frankriket. 
Tolkien var fast bestemt på å ta sin avsluttende eksamen først og hadde valgt å dra tilbake til Oxford etter å ha utsatt militærtjenesten til neste sommer.
I juni 1915 avla Tolkien sin slutteksamen i engelskspråk og litteratur.
Etter få dager fikk han vite at han hadde fått beste karakter.
Han fikk liten tid til å feire da han måtte ta over sitt utsatte oppdrag som fenrik i Lancshire Fusiliers.
Under denne tiden mens han var i treningsleirer begynte Tolkien å skrive noen av sine tidligste notater om den mytologien som skulle dominere hans tenking gjennom det meste av livet.
I dagene mellom bøkene og gæveret begynte de første tankene til det som senere ble Silmarillion å gro i hodet på Tolkien.
Onsdag 22. Mars 1916 giftet han seg med en ung dame ved navn Edith Bratt. To av hans venner fra TCBS faller også under krigen.
Samme år begynner han å skrive The book of lost tales.
I 1917 får Edith og Tolkien en sønn, John.
I 1918 ble han ansatt som leksikografassistent ved The New English Dictionary.
I 1919 avslutter han universtitetsstudier med graden Master of Art som han begynte på i 1915, han begynte også å gi privatundervisning.
År 1920 ble han utnevnt til universitetslektor ved Leeds University. Sønnen Michael ble også født, 4 år etter får han sønn nr.3, Christopher, han ble også utnevnt til Rawlinson & Bosworth-professor i angelaksisk ved universitetet i Oxford.
I 1929 får han sin første datter, Priscilla.
I 1937 får han utgitt boken The Hobbit. Han begynte også på skrivingen Lord of the rings dette året. I 1949 er han ferdig med Lord of the rings, og får den utgitt engang mellom 1954 og 1955.
I 1965 blir han en internasjonal berømthet.
Konen Edith døde 29. November 1971 og Tolkien dør 2 år senere, 2. september 1973. Og under sine egne navn på gravsteinen fikk Tolkien gravert inn Beren og Lùthien, to av skikkelsene i Silmarillion som ble utgitt i 1977.
Diktningen hans har røtter i det å finne frem til folkets og nasjonens røtter, Tolkien følte at England savnet engelske myter og ville gjøre noe med det, derav kom resultatet Ringenes Herre.
Han var begeistret for Den Eldre Edda, og Snorres Edda.
Sigurds dragedrap er nok et tema i forhold til skapingen av Ringenes Herre. Mange vil også hevde at første verdens krig med dens grusomheter gjorde at han følte en sterk trang til å uttrykke temaer om god, vondt, vakkert og stygt.

Hva slags historier skrev Tolkien?

Hvilken form kommuniserer han gjennom?


Tolkien hadde en forkjærlighet for mytologi, historie og eventyr. Mytologi kommer av det greske ordet mythos som betyr fortelling.
Disse fortellingene handler om å levendegjøre, religiøse opplevelser innenfor kult. Det handler om skapelsen av verden, mennesket, om gudenes besøk på jorda, vrede og straff.
Tolkiens myter tar for seg en verden uten kristendom i likhet med de gamle tradisjoner.
Det som kjennetegner eventyr sjangeren er at det ofte begynner med ”det var en gang”, men i mitt tilfelle her jeg sitter med tre av hans utgitte bøker; Ringenes Herre, Roverandom og Hobbiten er det bare barneboka Rundtomrask som begynner med ”det var en gang”.
Det går også igjen visse tall; tre, sju, og ni.
Der har vi de ni Ringskrømt og de ni i brorskapet i Ringenes Herre. Og i eventyr er moralen ofte det at; den snille går det godt for. Men den vonde går det derimot ille.

Hans forfatterskap omfatter mange ulike typer tekster. Det handler om dikt, prosa, tøysete og gravalvorlige tekster.
Han har også skrevet en mengde lyrikk som han har med i bøkene sine, Tolkien likte å leke med poetiske virkemidler, middelalderdiktingen hadde gitt han erfaring men komplekset verseformer.

”Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Moral Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne
in the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all,
One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.” –

Skapelsen av Hobbitene/boka hobbiten:

Året er 1930, Professor Tolkien er på kommet hjem fra arbeid. Han har to timer på seg til å rette minst tre eksamenssoppgaver før han må på et annet møte. Han hilser på kona og hans 5 måneder gamle datter som er på kjøkkenet før han haster videre til hjemmekontoret. Han setter seg godt til rette, tenner pipa og finner frem en eksamenssoppgave, legger den foran seg og begynner å lese.

Å sensurere oppgaver som sekstenåringer har skrevet, er trettende og nesten alltid kjedelig. Han leser nøye og noterer underveis. Etter en stund er han sikker på at han har gitt oppgaven en rettferdig karakter og legger den fra seg og finner frem en ny.

I fem minutter leser han de første sidene for å så vende arket og til sin forbauselse finne en blank side. Han lener seg tilbake i stolen og ser rundt i rommet. Plutselig får teppet på gulvet hans fulle oppmerksomhet. Han oppdager et ørlite hull i teppet, han stirrer på det lenge og dagdrømmer, før han snur seg mot papiret som ligger foran han og skriver; ”i et hull i bakken bodde det en hobbit...”.

Han hadde ingen ide om hvorfor han hadde skrevet dette og ble mer og mer oppsatt på å ”finne ut hvordan hobbiter er”. Denne setningen var den som fikk Tolkien til å skrive Hobbiten og Ringenes herre.

Ringenes herre:

Det begynte den gang de mektige ringene ble smidd. Tre ble gitt til alvene. Udødelig, og de viseste og vakrest av de alle.
Syv til dvergekongene. Mestere i gruvedrift og smedkunst i sine store fjellhaller.
Og ni – ni ble forært menneskeslekten, som framfor alle ønsker makt.
For i disse ringene var bundet makt til å styre hvert folkeslag.
Men alle ble de narret. For enda en ring ble smidd.
I landet Mordor, i flammehavet i dommedagsfjellet – smidde den onde Sauron i hemmelighet en hersker ring – til å styre de andre med. Og i denne ringen støpte han inn sin grusomhet, sin ondskap og sin vilje til å dominere alt levende. En ring til å styre dem alle.

Boka Ringenes Herre er delt opp i tre; Ringenes brorskap, To tårn og Atter en konge.
Handlingen foregår i det tredje tideverv i Midgard, der det bor alver, dverger, orker, troll, mennesker og hobbiter og en mengde andre skapninger. Boka er en saga om en gruppe (Ringenes brorskap) som skal redde verden fra det verste onde. Ringenes Herre er ”oppfølgeren” til boka ’Hobbiten’. I hobbiten finner Bilbo (Frodos onkel) en magisk ring, og ringen faller i Frodos hender ved en alder av 33 år, myndighets alderen til hobbiter.

Frodo får etter hvert rede på at ringen har nok kraft til å kontrollere hele verden. Ringen ble engang smidd av Mørkets Herre og er tvers igjennom ond. Et brorskap av alver, dverger, mennesker og hobbiter dannes for å ødelegge ringen. Mot dem står Sauron og hans svarte riddere, ridderskrømt som en gang var 9 stolte og storslagende menn.

Brorskapet reiser ut fra Kløvendal. Det blir en farefull ferd som til slutt fører inni det hjerte av Mordor, til Dommedags berget som ligger i riket til Mørkets Herre.

Kommunikasjon med leser:

Tolkien var professor ved Oxford, en berømt ekspert på Beowulf-eposet, filolog og åndsmenneske. Hans litteratur var solid tuftet på germanske og keltiske myter, selv om hans katolisisme skinner igjennom.

Tolkien skrev på en slik måte at når du leser hans verker lever du deg inn i fortellingene og får den følelsen av at du er med i fortellingen, med de detaljerte og overbevisende forklaringene kan du se for deg hvordan det ser ut rundt der handlingen foregår og du får et klart bilde av personene som er med i boken.

Boka har ikke Jeg-forteller, men en autoral synsvinkel, skjult. Den er skrevet i tredjeperson, og når en skriver i tredjeperson er det vanskeligere å formilde føleleser og tanker som karakterene i boka skal ha og det blir vanskeligere å kommunisere med leser. Vi betrakter den fiktive verden uten i fra.

Men personlig opplever jeg å være med i Tolkiens univers når jeg leser boka.

Et av virkemidlene han bruker er å skildre de detaljrike hendelser, han gjør litteraturen bildelig og det er lettere å forestille seg hans verden. Setnings oppbygningen består av lange perioder slik at sekvensene flyter over i hverandre. Det med på å gjøre teksten livaktig og fanger oppmerksomheten til leseren.

Sagaformer fra middelalder kvad kan også regnes som et virkemiddel.

Ikke alt som er gull, vil glitre.
Ikke alle som vandrer, har gått vill.
Gammel styrke kan bli seig og ei forvitre..”

Teksten blir høytidelig og kan assosieres med gamle konge dikt. Teksten blir på denne måten høyverdig. Inndelingen av boka minner også om den bibelske oppbygningen, en bok med mange bøker. På denne måten får også boka et religiøst preg.

I boka ’Hobbiten’ er mye hentet fra Norden. Navnet på de tretten dvergene og trollmannen som river Bilbo med seg på skattejakt, var alle hentet fra Voluspå i Den Eldre Edda.

Trollene som setter skattejegerne i fare, er av samme type som i de norske folkeeventyrene – menneskeetende mostre som i midlertidig er nokså trege og som blir til stein når sola kommer frem.

Gjennom lange og detaljerte setninger og høytidlige verseformer oppdager vi Englands nyskapte middelalder historie. Han gjør felles med leser den verden han har skapt.

Er det noe budskap i boka?

Etter at boken ble gitt ut erklærte Tolkien at «Ringenes Herre er ikke ”om” noe annet enn seg selv». «Helt sikkert er det at den ikke har noen allegoriske hensikter, generelle, spesielle eller aktuelle, moralske, religiøse eller politiske.»

Etter en lang diskusjon om hva bokens mening var, skrev han:
«Når det gjelder en eventuell indre mening, et ’budskap’, har den etter forfatterens hensikt ingenting slikt. Den er verken allegorisk eller tilsiktet aktuell.» Men, mange vil nok mene at boka Ringenes Herre er en Jesus allegori. Det at Frodo må bære all vedens lidelser på sine skuldre kan sammenlignes med Jesus gang til golgata.

Boka var en forfatters ønske om å prøve seg på en virkelig lang historie som klarte å holde oppe lesers interesse og få dens oppmerksomhet. Men det er mange grunner til å ikke nøye seg med Tolkiens avfeidelser.

En bok kan formidle et budskap av mange slag uten at det skulle vært forfatters hensikt, det kan ha kommet frem uten at forfatter selv var klar over det. Interessant er det at de fleste som har kommentert boka mener å ha funnet et budskap og meninger av vekslende art.

Så er det at forfatteren klareste avvisninger av mening nok først og fremst skal forstås som avvisninger av at han hadde skrevet en allegori, altså en liknelse hvor personene i boka egentlig stod for noe helt annet. For det var det som ble diskutert etter at boka ble gitt ut, men forfatter sto fortsatt fast på sitt.

Boken hadde ingen budskap.

Folk mente blant annet at første verdenskrig satt fast i boka, at de så sovjetunionen i Mordor, at Sauron modellerte Stalin, Gandalf personifiserte en kristen som ledet vanlige mennesker (hobbitene) på korstog mot urettferdighet, kommunisme og vranglære.

Men forfatter sto fortsatt fast på sitt.

Man kan ha mange meninger om bokas budskap, det er mange meninger om bokas budskap.

Man kan velge om man vil tro på forfatters erklæringer om at boken har absolutt ingen budskap. At hans motiv med denne boken var kun det å prøve seg på å skrive en lang historie som kunne more folk og skape en slags mytologi for England som ikke hadde noen ordentlig Mytologibøker. Eller man kan tro på de budskap som mange kritikere har ment og funnet.

Det er kanskje slik at temaer som omhandler godt og vondt, krig og død, kjørlighet og vennskap er grunnleggende temaer som har eksistert bestandig og derfor alltid vil være aktuelle.

På den måten er litteraturverket til Tolkien tidløst og vil kunne leses bestandig.

Betraktninger:

Resultatet av hans arbeid er en livaktig fantasiverden så overbevisende, og så full av detaljerte opplysninger om kongerekker, dverger og alver, dragearter og bøyningsmønstre. Tolkien deler fantastiske historier med lesere over hele verden. Han gir oss fortellingene i en form som kan minne om eventyr og saga.

I Ringenes Herre har han en høytidelig språkform som i norrøne konge sagaer og oppbygningen av boken kan gi assosiasjoner til bibelen. Han skriver om kjærlighet, død, krig og vennskap, om universelle temaer som bestandig vil være aktuell for mennesket, noe som gjør at bøkene kan leses i uansett tid.

Gjennom diktingen til Tolkien blir man trollbundet, kommunikasjonen hans er genial, da han på lik linje med en kunstner har klart å skape verk som vil berøre lesere i uoverskuelig framtid.

Kilder:

 • Hobbiten - J.R.R Tolkien
 • Roverandom - J.R.R Tolkien
 • Ringenes Herre - J.R.R Tolkien
 • J.R.R Tolkien – en biografi - Humphrey Carpenter
 • Tolkien - Michalel White
 • Mytenes mann J.R.R Tolkien og hans forfatterskap - Nils Ivar Agøy
 • Verdens største forfattere - Svend Einar Hansen V/Norsk fakta forlag
 • Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikon

"Jeg fortalte ham det aldri, men den var verd mer enn hele Hobsyssel og alt som i det er" Frodo sa ikke noe, men han stakk hånden inn under blusen og rørte ved ringene på brynjen. Han var overveldet ved tankten på at han hadde gått rund med en verdi lik hele Hobsyssel under jakken."

<<<Tilbake

Til toppen


Se hva som skjer denne måneden


Nedtellinger
0 dager, 0 timer, 0 min
til første Hobbiten-film

0 dager, 0 timer, 0 min
til andre Hobbiten-film

Mest sette sider
Tolkienforumet
Bildegalleriet
Quizzene
Språksidene
Kart over Midgard

Søk i siden

STøtt siden

Gå inn på webshoppen her!

Forum og Chat
Gå til chatten
****
Bli med i Tolkienforumet!

Crew
Posting
Les e-mail
Admin

topp50

Se hele Tolkien Topp 50

Tolkienforeninger

Utvalgte partnere
Denne siden er laget og oppdateres kun av private personer. Hvis du ønsker å bruke noe fra denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Hvis du ønsker et sidekart - trykk her. Skrivefeil og feil på navn, steder osv vil alltid forekomme. Finner du noen på denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Innhold © 1999-2011.