Tilbake til Natse Tolkieno

Priser og omtaler

Under er priser og omtaler denne siden har vunnet listet opp i kronologisk rekkefølge.

Tengwar Hall of Fame
The Aiwendel Award
I november-desember-utgaven (2003) av Muse, et blad for barn i alderen 8-16 år, er det en velskrevet artikkel om Tolkiens språk samt et intervju med David Salo. Amanye Tenceli er nevnt i en liste over Salos favorittsider om alvisk.
www.musefanpage.com

Oversatt av Jon Harald Søby for Natse Tolkieno. Se originalen her.