Tilbake til Natse Tolkieno

Tengwar-navn

Alle bokstaver og symboler brukt i Tengwar hadde egne navn eller bruksområder. Bokstavene selv hadde navn som inneholdt lyden som representerte hver tengwa; helst først, om språkets struktur tillot det. Siden lyden var avhengig av hvilken modus som ble brukt, var det forskjellige navn for hver modus. Men navnene i Quenya var som oftest brukt når et spesielt navn for bokstavens form, istedet for lyden, var nødvendig. All punktasjon og alle diakriter hadde også egne navn, men kun få av disse er kjent [AppE].

“Hele Navn” i Quenya

Navnene i Quenya vi vet om var “hele navn” — antagligvis fordi de var hele, faktiske ord på Quenya. Navnene blir vist i tabellen under. Tegnet < betyr “utviklet fra ”, på grunn av lyd-forandringer innen språket, mens >> betyr “erstattet av”, på grunn av et bevisst valg (vanligvis motivert av lydforandringer) av brukerne.

Tyelpetéma

Det eneste navnet på den reverserte esse som vi finner i Tolkiens verker er faktisk árë nuquerna, men det virker trygt å anta at denne bokstaven fikk et nytt navn på samme tid som esse.

Legg merke til at noen av disse navnene kan ha erstattet tidligere navn som vi ikke vet om. Tengwaen anna representerte egentlig en frikativ /g/ som forsvant veldig tidlig i Quenya [FQD]; men ordet anna har aldri inneholdt denne lyden. På samme måte er halla sagt å ha representert en arkaisk hviske-/h/, men h-en i halla utviklet seg mest trolig fra primitiv /x/.

Quenya brukte også en palatal serie, den såkalte tyelpetéma. Edouard Kloczko har publisert en liste over eldre navn på denne serien, som han fikk i sin korrespondanse med Christopher Tolkien. Imidlertid anmerker Christopher i brevet at navnene er gitt i med mange forskjellige formulasjoner, og konkluderer med at han ikke kan avgjøre om de var endelige. De publiserte navnene presenteres her, listet opp i samme rekkefølge som i Christopher Tolkiens brev. Vær obs på at i denen rekkefølgen passer tengwarene neppe med ordningen i tabellen i AppE.

De Vestrøne navnene

Navnene brukt i Vestrønt blir gitt i kartet til den Nśmenórianske modusen som referert av Jim Allan. Allan og R. Stencel er uanige om hva det står ved en bokstav: Der Stencel har oha, gir Allan oss aha.

Disse navnene var antagligvis de brukt i den Vestrøne modusen i Gondor, siden den såkalte “nordlige variasjonen” brukte noe annerledes lyder.

Tehtar-navn

Kun noen få navn på tehtar i Quenya er kjent:
tecco, andatehta (S andaith), amatixë, nuntixë

Det diagonale strøket som ofte representerer /e/ eller /i/ ble også kalt tecco eller “strøk”. Men når denne tehtaen ble brukt i “hel-skrivning” for å markere en vokal-tengwa som lang, ble den referert til som andatehta eller “lang-merke”. Sindarin-oversettelsen andaith ble antageligvis viden kjent som et resultat av dets bruk i Beleriand-modusen; Quenya andatehta kan ha blitt mest assosiert med hel-modusen til Quenya.

Den enkleste av alle tehtar, prikken, ble kalt enkelt nok tixë “prikk”. Når plassert over en tengwa, ble dem kalt amatixë “over-prikk”, og når plassert under, ble den kalt nuntixë “under-prikk”. [Etym]

Punktasjon

putta, pusta Punktasjonstegnet referert til som putta eller pusta “(fullt) stopp” [Etym] som ligner på “kolon” blir brukt i mange forskjellige kilder, deriblant Namárië, Ringenes Herres tittelside-tengwar, og The King's Letter. Imidlertid er det mulig at navnet ikke bare gjaldt denne ene bokstaven, men kunne bli gitt det som bli brukt som fullt stopp i modusen det gjelder.

Oversatt av Jon Harald Søby for Natse Tolkieno. Se originalen her.