Tilbake til hovedsiden


Tolkiens liv
Forfatteren
Påvirkninger
Bibliografi
Bilder

Ringenes Herre
Hobbiten
Silmarillion
Ufullendte Fort.
Alle andre(stor)

Quenya
Quenyakurs
Sindarin
Vestrønt
Telerin
Doriathrin
Menneskespråk
Nandorin
Gammel Sindarin
Ilkorin
Avarin
Entisk
Valarin
Primitivt alvisk
Uttale
Skrive alvisk
      oversettelse av
      Amanye Tenceli


Tolkienforumet
Tolkienleksikonet
Dikt og sanger
Kart
Bildegalleri
Filarkiv
Stamtrær
Linker
Konkurranser
Artikler
Downloads
Quizer

Årenes løp
Språk
Raser
Personer

Skuespillerne
Traileren
Sceneliste
Bak kamera
Manuskript
Om innspillingen
Fakta
Downloads
Bilder

Spillsonen
Spillene
Downloads
Offisielle sider
Screenshots

Nyheter
Arkiv 2003
Arkiv 2002

Forum
Chat
Chat-quotes
Gjestebok
Om siden
Kontakt meg
Annonsere her?
Mailingliste
Vi ønsker
Søk i denne siden
Moroting
Partnere
Sponsoratet
Webshop
Gammelt design
Sidekart
Tolkien Topp50
FORENINGEN NATSE TOLKIENO:
Om FNT
Vedtekter for FNT
Styret i FNT


Nå har vi alle alviske navn

Oversatt av Jon Harald Søby

Note om oversettelse: Selv om de ikke står i Tyalië Tyalelliéva, har jeg lagt til de norske formene av navn, dersom de er annerledes enn de originale formene. Enkelte av navnene finnes ikke på norsk. De norske navnene står i hakeparanteser.

[Denne artikkelen først utgitt i Tyalië Tyalelliéva #6]

"Så flott! Nå har vi alle alviske navn!" (Sauron Defeated s. 126)

[For ikke-skandinaver bør det nevnes at svensker er gærne. Det er sånn de fremstilles i vitsene vi nordmenn alltid forteller om dem. Det beviser at de er gærne når de forteller nøyaktig de samme vitsene om oss nordmenn. Men et visst svensk innfall under den Nordiske Tolkien-festivalen i Uppsala i fjor har enda mer fellende bevis:] Under kostymefesten måtte alle ha navn fra Midgard! Resultatet var opplagt. Det var dusiner av Gandalver, Aragorner, Frodoer og Arwener. Du kunne rope "Galadriel, er dette lommetørklet ditt?" - og omtrent ti jenter ville se i din retning. Siden vi er smarte nordmenn, forutså vi at dette ville skje måneder i forveien. Redaktøren av vår lokale Tolkien-fanzine ransaket desperat de 62 kapitlene i Ringenes Herre for å finne et navn så lite kjent at han kunne ha det for seg selv. Han slo seg ned på Galdor, en alv som spør et par dumme spørsmål under Elronds Rådsmøte og aldri nevnt igjen. Jeg tror denne strategien funket, men for å være på den sikre siden, bestemte jeg meg for noe mer drastisk. Jeg ville oversette mitt ekte navn til Quenya vha dets etymologiske betydning!

På moderne norsk har ikke "Helge" noen opplagt betydning,men på norrønt betydde det "Den Hellige". Alle som har kastat bort timer av sitt liv på å lese tillegget til Silmarillion vet at det høyalviske ordet for "hellig" er aina. Men hvordan kunne jeg gjøre det om til et navn? Når Frodo begynte å snakke i tunger i Cirith Ungol, omtalte han Eärendil som Elenion Ancalima "klarestet stjerne" (cf. Letters s. 385). Adjektivet ancalima "klarest" korresponderer helt klart til Ancalimon, en av Númenors konger. Navnet Sauron "den Avskyelige" viste til samme slektskap til adjektivet saura "sjofel, ondt-luktende, råtten" (LR:393). Adjektiver med -a, ser det ut som kunne få maskulin ending -on. Fra adjektivet aina lagde jeg navnet Ainon og sjekket det med Robert Fosters Guide to Middle-earth. Det var ikke der, så endelig hadde jeg et alvisk navn som var bare mitt!

Etter festivalen fortsatte jeg å studere muligheten med navneoversettelser. Jeg fant ut at var det feminine motstykjket til maskulint -on; Ved siden av den Númenóreanske kongen Ancalimë er det en dronning kalt Ancalimë. Silmarillion nevner en stjerne kalt Alcarinquë; dette kommer tydligvis fra adjektivet alcarinq[u]a "strålende, vidunderlig" (LR:348), da stjernen er personifisert som en feminin person. I likhet er det feminine navnet Írimë formet fra adjektivet írima "nydelig" (MR:207, LR:361). Så ved siden av det maskuline navnet Ainon "Helge" kunne jeg lage den feminine varianten Ainë "Helga", og kunne også konkludere med at om Sauron hadde vært en kvinne, ville hans (hennes!) navn antagligvis vært Saurë.

Men ikke alle navn kom fra adjektiver. Som en øvelse for meg selv prøvde jeg å oversette navn som var nevnt i de tre første utgavene av Tyalië Tyalelliéva til Quenya. (navn fra TyTy #4 er ikke inkludert fordi det ligger begravd i det øvre laget av haugen med rot som dekker 78% av gulvet på rommet mitt, jeg har ikke peiling på hvor jeg kan lete etter det. Beklager!) Ikke i listen er 1) navn med etymologier jeg ikke kunne finne (om da alle navn har det), 2) navn med etymologier som ikke kunne oversttes fordi de nødvendige Quenya-ord ikke har blitt utgitt (om da Tolkien noen gang lagde dem), og 3) navn jeg overså (om da seniliteten allerede begynner å få fotfeste i min tjuetreårige hjerne).

ALEC [ALEX, ALEXANDER, ALEKSANDER]: Dette er forkortelse for det greske navnet Alexander, som er sammensatt av elementene alexein- "å forsvare" og aner, andros "mann", da med betydning "forsvarer av menn" eller noe lignende ("forsvarsmann" er en annen mulighet). Når vi oversetter dette burde vi antagligvis bruke atan heller enn nér for "mann"; det siste betyr bare "mann", mens atan er det samlende ordet for mennesker (i hvert fall egentlig - senere ble det kun brukt om alvevenner). Men hva er "forsvarer" i Quenya? Vi har verbet varya- "beskytte" (BAR), og vi vet at -do er et agentivt suffiks (cf. hilya- "å følge" [KHIL] og Hildor "Etterfølgere", et alvisk navn på Menn i Silmarillion). En mulig oversettelse av "beskytter, forsvarer" må derfor bli *vardo. Det høyalviske motstykket til Alexander blir da Atanvardo. (Kombinasjonen nv er sjelden i Quenya, men tillat i sammensetninger. Cf. Aragorns tittel Envinyatar "Fornyer".)

[Tillegg: Siden artikkelen først ble utgitt, har jeg tatt en nærmere titt på utvinning i Quenya. Etter en stamme som slutter åpå r, er det foretrukne agentive suffikset no heller enn do; den siste brukes etter l og n. Dermed skal vardo heller være varno, dermed Atanvarno. Et annet bra ord for "beskytter" kan være varyar, derivert direkte fra varya-.]

[ALEKSANDER, se ALEC]

[ALEX, se ALEC]

[ALEXANDER, se ALEC]

ANDERS, ANDY [ANDREAS]: Versjoner av det greske navnet Andreas, engelsk Andrew. De er hentet fra et ord vi allerede har møtt: andros "mann". Betydningen er antagligvis "mandig", og under stammen WEG i Etymologiene finner vi adjektivet vea "voksen, mandig, energisk". Vi følger mønsteret til ancalima/Ancalimon konstruerer vi navnet Vëon. ("Anders" er Anders Stenström, nevnt i TyTy #2 s. 5. Han arrangerte den nordiske Tolkien-festivalen og har dermed skyld i denne artikkelen! Men han har adoptert navnet Beregond og trenger da ikke Vëon.)

[ANDREAS se ANDERS]

ANTHONY: Betydningen er usikker. Det antas å ha sammenheng med det greske ordet anthos "blomst", så oversettelsen burde inneholde lótë (LOT[H]). Vi kunne legge til maskulin ending: Lóto, Lótu, Lótion (ikke uttalt "låusj'n" som det engelske ordet stavet nesten identisk!) Feminine former Lótë, Lóta, Lótiel = Antonia.

BRIAN: Dette er et keltisk navn som betyr "Sterk". Under POL finner vi adjektivet polda "sterk, svær", og kan konstruere navnet Poldon.

CARL, CHARLES [KARL]: Navnene kommer begge fra Carolus, Latinisert form av norrønt Karl, "fri mann" (som motsetning til trell). Fra Quenya mirima "fri" (MIS) trekker vi Mirimon som det høyalviske motstykket. Feminin form Mirimë = Carolyn, Caroline.

[CHRISTOFFER, se CHRISTOPHER]

CHRISTOPHER [KRISTOFFER, CHRISTOFFER, etc]: Latin for "Kristus-bærer", dvs kristne misjonærer (Christos + pherein "å bære"). Quenya-ordet for "bærer", colindo, er kjent fra Cormacolindor "Ringbærere" (III:231). Men hvordan oversette "Kristus"? De fleste kristne kirker tror på Treenigheten, der Kristus, Faderen og Den Hellige Ånd er forskjellige aspekter av Gud. Faktisk konkluderte Hostetter og Wynne at et lignende konsept med Gud er uttrykt i Athrabeth Finrod ah Andreth og dennes kommentar i MR (se Vinyar Tengwar #34 s. 8-9). Derfor kan vi bruke Eru som en oversettelse av "Kristus" og konstruere navnet Erucolindo. Siden gresk Christos faktisk betyr "Den Salvede" (en oversettelse av hebraisk Mashiach "Messias"), kunne en mer bokstavlig gjengivelse hentes fra stammen LIB2 (hvorfra laive "salve").

COLIN: redusert form av Latin Columba "due". Under KÛ gir Tolkien ku, kua som "due", kanskje de maskuline og feminine formene respektivt. Cu kunne bli adoptert som et maskulint navn. Men enstavelsesnavn på Quenya er sjeldne, så en maskulin ending eller et annet element kunne bli lagt til (Cuo? Cuner "Due-mann"?).

DAISY: Siden dette ikke er Ms Daisy Maryles' eneste navn (nevnt i TyTy #2 s. 6), men også navnet til en av Sams døtre, har en Tolkien-laget oversettelse i Kongens Brev (SD:126, 129): Eirien. Men det er Sindarin, og vi vil ha en Quenya-versjon. Når han analyserte Eirien, foreslo Hostetter at det har "en sammenheng med Arien, navnet på Solens Maia". (VT#31:24) Den bokstavlige betydningen av Daisy er Dag(en)s øye. Arehen, Aurehen (AR, KHEN-D-E-) ville bety "Dag-øye".

DAVID: Betydningen av hebraisk Dawidh er antagligvis "Den Elskede" (cf. dodh "venn"). Fra Quenya-adjektivet melda "elsket, kjær" (MEL) kan vi utvinne Meldon. Dette navnet opptrer i "Bakken-fragmentet", publisert i TyTy #4. Feminin form Meldë = Vida.

DONALD: I gælisk betyr Domhnall intet mindre enn "verdenshersker" - i Quenya Ambartur (MBAR, TUR).

EDOUARD [EDVARD, EDVARDT, etc]: Vanligvis stavet Edward på engeøsl. Dette navnet er komposert av anglosaksiske elementer, ead "rekdim, suksess, glede" og weard "beskytter".Det første korresponderer ganske bra til Quenya alma "flaks, rikdom" (GALA) eller autë "suksess, rikdom" (LT2:336). Men Tolkien oversatte selv ead som heren "rikdom, styre" i navnet Herendil (likestilt med Eadwine under KHER), og jeg antar at han kunne bedre Quenya enn jeg kan. Under ALEC konstruerte vi *vardo som en mulig Quenya-oversettelse av "beskytter": Edouard = Herenvardo [tillegg: eller bedre Herenvarno].

[EDVARD, se EDOUARD]

[EDVARDT, se EDOUARD]

[ELISABET, se LISA]

[FILIP, se PHIL]

[GEORG, se GEORGE]

GEORGE [GEORG]: "Jord-arbeider", fra gresk gaia, ge "jord" + basen av ergon "arbeid". Kemen er Quenya for "jord" (KEM), man hva er "arbeider"? Mól "slave, trell" (MÔ) virker litt røft. Men, vi kan legge til agentiv suffiks til verbet móta- "slit, strev" git under samme stamme. Suffikset -r er brukt på et annet verb med ending -ta (envinyatar "fornyer" derivert fra verbet *envinyata- "fornye" - se Vinyar Tengwar #34 s. 11). Når vi kombinerer kemen "jord" og *mótar "arbeider" får vi Kememmótar (med samme sammensmalting av nm til mm som vi ser i elen + makil = Elemmakil *"Stjerne-sverd" i UT:45). Kememmótar ville antagligvis bli Kemmótar ved haplologi. (Se Rhona Beares artikkel om dette fenomenet i TyTy #3. Beklager, Rhona, men jeg fant ikke etymologien til navnet ditt noen steder.)

[HENRIK, se HENRY]

HENRY [HENRIK]: Germansk Haganrih betyr "hersker over inngjerding". Tur er Quenya for "hersker" (TUR); for "inngjerding" kan vi velge mellom panda og korin (PAD, LT1:257). Da får vi Pandatur eller Corintur (med C heller enn K ifølge staving i Ringenes Herre - Men når jeg oversatte George beholdt jeg K i kemen fordi vi alle er vant med denne stavingen av ordet fra Kementári).

IVAN, se JOHN.

JARED: Hebraisk Yaredh eller Yeredh ser ut til å bety "nedstigning" eller noe i den dur (stamme YRD = "gå ned, nedstigning"). Det er ingen klar Quenya-oversettelse. Kanskje vi kan legge til maskulin ending til preposisjonen undu "ned" (UNU). Undon eller Unduion vil ikke ha noen opplagt betydning, men så er jo det hebraiske navnet også nokså obskurt.

JEREMY: Fra hebraisk Yirmeyahu, "Yahu [Jahve, Jehova] løsner" (her fra livmora). Lehta betyr "løsne, slakke på" i Quenya (LEK). Vi forandrer -a til den maskuline ending -o og får Erulehto1. (En attestert Tolkien-parallell er nevnt under KLAUS.)
1 Jahve og Jehova er andre navn på Gud. O.a.

[JOHAN, se JOHN]

[JOHANNES, se JOHN]

JOHN, IVAN [JOHAN, JOHANNES, JON]: Den engelske og den russiske formen av det greske navnet Ioannes, fra hebraisk Yochanan = "Yo (Jahve, Jehova) Er Nådig". Jeg kan ikke tenkte på en perfekt Quenya-oversettelse, men Eru [ná] antala betyr "Gid Er Givende". Om vi behandler partisippen som et adjektiv, kan vi konstruere navnet Eruantalon. Det kan kanskje trekkes sammen til Eruntalon. (For fjerning av a etter u, sammenlign Ú + *Amanyar = Úmanyar "de som ikke er fra Aman" - se Silmarillions indeks.)

[Tillegg: Siden jeg skrev dette, har et adjektiv, faila "generøs", blitt utgitt (PM:352). Om vi bruker dette ordet (istedet for antala "givende") for å oversette "nådig", kan vi konstruere navnet Erufailo(n).]

[JON, se JOHN]

JULIAN: En av flere varianter av det latinske navnet Julius. Ifølge minst en bok betyr det "etterkommer av Julus" (en konge). Siden Latin j tilsvarer y i Tolkiens transliterasjoner, kan dette navnet Quenyarisert som Yul (uten den latinske nominativ-endelsen). Til dette legger vi til -ion "-sønn" (YÔ). Yulion høres nesten ut som Julian, eller hva?

[KARL se CARL]

KLAUS: I tysk er dette en forkortelse av gresk Nicolaus, som er satt sammen av elementer som betyr "seier" og "folk" (da "seirende folk"?) I Quenya vil det bli Túrelië (TUR, LI), men det er et viktig problem: Høyalviske navn som slutter på -ië er feminine, ikke maskuline. Vi må forandre endingen, slik colla "kappe" ble forandret til collo i navnet Sindacollo "Grå-kappe" (se MR:385 eller VT#34:20). Túrelio kan være en godkjent form.

[KRISTOFFER, se CHRISTOPHER]

LEONID: Latin Leo, Leonis "løve" + en patronymisk suffiks: "Løve-sønn". Quenya for "løve" er flertall rávi (RAW), så Raion eller muligens Rávion burde være det høyalviske motstykket.(Men Leonid Korablev har for lenge siden adoptert navnet Lenwë, tydeligvis kun fordi det kan minne litt om hans egentlige navn.)

LISA [LISE, ELISABET]: Forkortet form av gresk Eleisabet, fra hebraisk men med flere foreslåtte former: Elisheva' "min Gud [er min] ed", Elishava' "Min Gud Har Sverget", Elisheva' "Min Gud [Er] Mange". Om man bruker úve "mengde" for "mange" (UB), kan den siste av disse oversettes som Erunya-úvë > Erunyauvë. Siden "Lisa" er en veldig redusert form, kan vi kutte ut "min": Eru-úvë > Erúvë. (I Quenya som i hebraisk, kan "er" bli utelatt og likevel forstått. Cf. haiya, vahaiya sín atalante "langt langt borte nå (er) de frafalne" på frontstykke til SD.) Erúvë Elen? Vel, det ser da bra ut!

[LISE, se LISA]

MICHAEL [MIKAEL, MIKKEL]: I hebraisk, er Mi kha-'el? det retoriske spørsmålet "Hvem [er] som Gud?" - i Quenya Man [ná] ve Eru?. Dette kan trekkes sammen til å bli Manveru.

[MIKAEL, se MICHAEL]

[MIKKEL, se MICHAEL]

NANCY: Ifølge Webster's New World Dictionary, kommer dette navnet sannsynligvis fra en "feilaktig sammensetting av mine + Ancy [min + Ancy]" - senere forandret til "my Nancy [mi(n) Nancy]". Ancy er en diminutiv form av Middelalder-engelsk Annis, en versjon av Agnes, fra gresk Hagne, feminin form av adjektivet hagnos, "ren, kysk". I Quenya, har vi poika "ren" fra stammen POY, og fra det kan vi hente det feminine navnet Poicë. Men jeg liker dette som et feminint navn. Det er antagligvis bare en skandinavisk fordom: pojke er svensk for "gutt". Men siden Ancy er en diminutiv form, kan vi legge til den diminutive endingen -llë (observert i ñande "harpe" ñandelle "liten harpe" < ÑGAN). Poicellë høres bedre ut.

[NATALIE, se NATHALIE]

NATHALIE [NATALIE]: Fra Latin (Dies) Natalis "fødselsdag". Dette navnet ble gitt jenter født på første juledag, Jesu antatte bursdag. Quenya Nosta betyr "fødsel, fødselsdag" (LT1:272).

PAT, PATRICK [PATRIK]: Latin Patricius betyr "adelsmann". Callo er gitt som "nobel mann" (KAL). Feminin form *Callë = Patricia.

[PATRIK, se PAT]

PAUL [PÅL]: Fra Latin paulus = "liten". Relevante Quenya-ord er titta "liten" (TIT) og pitya "liten" (WOTJ:389) De korresponderende maskuline navnene vil bli Titton, Pityon. Feminine former blir Tittë, Pityë = Paulette.

PHIL, PHILLIP [FILIP]: Gresk for "hesteelsker" (philos "elskende" + hippos "hest"), i Quenya Roccondil (ROK, NIL).

[PÅL, se PAUL]

RON, RONALD: Fra Reginald, gammelt germansk navn laget av elementene *ragina- "dom, råd" og *waldan "å herske", da med betydningen "dommens hersker" eller enkelt nok "dommer". Námo betyr "dom" ifølge MR:150, mens namna er gitt som "vedtekt". Námotur, Namnatur skulle inneha essensen av "Ronald".

RUTH: Dette hebraiske navnet er antagligvis en sammentrekning av Re'uth = "kamerat, venn" med en feminin ending. Sermë er Quenya for "(kv.) venn" (SER). En annen mulighet er Osellë "bekjentskap, søster" (men ikke av blod, det er onóne - se THEL).

WALTER: Frankisk Waldheri betyr noe sånt som "hær-kommandant" (waldan "å herske", heri eller hari "hær"). Rimbe er Quenya-ord for "hær" - stamme RIM. For "hersker, kommandant" kunne vi bruke tur igejn, men cáno, cánu "hersker, guvernør, høvding" er enda bedre (UT:400). Walter = Rimbecáno.

14 andre navn har blitt nevnt i de tre første utgavene av Tyalië Tyelelliéva, men av grunner gitt i introduksjonen kan jeg ikke oversette dem. hva betyr navn som Arden eller Brandon? Og hvordan kan navn som Jim (<< Jacob < hebraisk Ya'aqov = "Erstatter") bli oversatt til Quenya? Vel, jeg har intet mer å si enn dette: De maskuline navnene jeg har tatt fra adjektiver med endingen -on kan alle ha alternative endinger på -o. Jeg hentet Mirimon fra mirima "fri", men stammen MIS gir Mirimor *"De Fri" (Teleri), entall *Mirimo. Sammenlign med Melko "Den Mektige", en alternativ form av Melkor nevnt i MR:350 - tilsynelatende hentet fra et uattestert adjektiv *melka "mektig" (se VT#34:22).

[Tillegg I: En av mine lesere informerer meg om at Arden kommer fra et latinsk ord for "lidenskapelig"; jeg kan ikke komme på noen bedre oversettelse enn Úruvon "Den Hissige" fra adjektivet úruva "hissig" [eng. "fiery"] (LR:396). Brandon betyr visst "ild-ås", Quenya Úrambo.]

[Tillegg II: Jeg har fått et ønske om å legge til en sannsynlig alvisk versjon av navnet som opptrer i forskjellige former som Clair, Claire, Clara, Klara, Klára. Siden det er hentet fra et latinsk ord for "klar, ren", kan dette navnet bli Calimë, fra Quenya calima "klar" (Letters:385). En annen mulighet er Calinë fra calina "lys" (som adjektiv, LR:362).]

[Tillegg III: Ales Bican har laget en meget solid Quenya-oversettelse av vanlige navn; sjekk den ut here (ditt eget navn er antagligvis der, om det ikke er for eksotisk!) Jeg er beæret over over at Ales nevner min artikkel som inspirasjon.]

"Jeg fortalte ham det aldri, men den var verd mer enn hele Hobsyssel og alt som i det er" Frodo sa ikke noe, men han stakk hånden inn under blusen og rørte ved ringene på brynjen. Han var overveldet ved tankten på at han hadde gått rund med en verdi lik hele Hobsyssel under jakken."

<<<Tilbake

Til toppen


Se hva som skjer denne måneden


Nedtellinger
0 dager, 0 timer, 0 min
til første Hobbiten-film

0 dager, 0 timer, 0 min
til andre Hobbiten-film

Mest sette sider
Tolkienforumet
Bildegalleriet
Quizzene
Språksidene
Kart over Midgard

Søk i siden

STøtt siden

Gå inn på webshoppen her!

Forum og Chat
Gå til chatten
****
Bli med i Tolkienforumet!

Crew
Posting
Les e-mail
Admin

topp50

Se hele Tolkien Topp 50

Tolkienforeninger

Utvalgte partnere
Denne siden er laget og oppdateres kun av private personer. Hvis du ønsker å bruke noe fra denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Hvis du ønsker et sidekart - trykk her. Skrivefeil og feil på navn, steder osv vil alltid forekomme. Finner du noen på denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Innhold © 1999-2011.