Tilbake til hovedsiden


Tolkiens liv
Forfatteren
Påvirkninger
Bibliografi
Bilder

Ringenes Herre
Hobbiten
Silmarillion
Ufullendte Fort.
Alle andre(stor)

Quenya
Quenyakurs
Sindarin
Vestrønt
Telerin
Doriathrin
Menneskespråk
Nandorin
Gammel Sindarin
Ilkorin
Avarin
Entisk
Valarin
Primitivt alvisk
Uttale
Skrive alvisk
      oversettelse av
      Amanye Tenceli


Tolkienforumet
Tolkienleksikonet
Dikt og sanger
Kart
Bildegalleri
Filarkiv
Stamtrær
Linker
Konkurranser
Artikler
Downloads
Quizer

Årenes løp
Språk
Raser
Personer

Skuespillerne
Traileren
Sceneliste
Bak kamera
Manuskript
Om innspillingen
Fakta
Downloads
Bilder

Spillsonen
Spillene
Downloads
Offisielle sider
Screenshots

Nyheter
Arkiv 2003
Arkiv 2002

Forum
Chat
Chat-quotes
Gjestebok
Om siden
Kontakt meg
Annonsere her?
Mailingliste
Vi ønsker
Søk i denne siden
Moroting
Partnere
Sponsoratet
Webshop
Gammelt design
Sidekart
Tolkien Topp50
FORENINGEN NATSE TOLKIENO:
Om FNT
Vedtekter for FNT
Styret i FNT


Hvor mange språk lagde J.R.R. Tolkien?

Oversatt av Rune Furberg Akselsen

Spørsmålet om nøyaktig hvor mange språk Tolkien konstruerte er mye vanskeligere å svare på enn en naiv spørsmålsstiller sannsynligvis tror. Det har med definisjoner å gjøre. Etter en svårt streng definisjon, laget han ikke et eneste språk. Etter en svårt fri definisjon, laget han en praktisk talt endeløs mengde med språk.

Vi starter med antagelsen at hvis du finner opp ord og grammatikk, KAN resultatet kalles et språk; det er ikke bare en slags underlig "litterår kunst" som etterligner strukturen til "ekte" språk. Så klart, hvis du insisterer på at et system av ord og grammatikk ikke faktisk er et språk med mindre det har oppstått og utviklet seg mer eller mindre spontant i et samfunn med mennesker som har snakket dette språket i generasjoner, så laget ikke Tolkien noen språk i det hele tatt. Tross alt, har Tolkiens lingvistiske konstruksjoner aldri vårt noens morsmål.

Svaret på spørsmålet om antall språk må også bli null hvis du mener språk som er så "komplette" at du enkelt og greit kan oversette enhver tekst til dem. Tolkien utviklet ikke alvisk terminologi som kan brukes til å diskutere hjernekirurgi eller kvantefysikk. Selv det utgitte vokabularet til de høyest utviklede alviske språkene er ganske grunnleggende, og noen ganger enda dårligere utviklet. Materiale som ennå er upublisert vil ganske sikkert fylle noen av de nåvårende hullene hvis nå dette materialet blir gjort tilgjengelig, men vi må ikke tro at noe Tolkien-språk noen gang var "komplett" når det gjelder vokabular. (På den annen side har Tolkien etterlatt oss så mye materiale at man med litt sinnrikhet kan utvikle et mye større vokabular ved å starte fra Tolkiens ordrøtter og bruke hans metoder for avledning av ord. Noen vil gjerne gjøre dette, og innledende prosjekter er allerede på gang. Andre er helt klart imot slik "fabrikasjon" og føler at en ekte Tolkien-lingvist kun skal holde seg til Tolkiens eget materiale; disse siste er gjerne folk som ikke er spesielt interessert i å "bruke" språkene i det hele tatt.)

å prøve å telle Tolkiens språk blir ekstra komplisert fordi at veldig ofte reviderte dem. I the Etymologies, som er et veldig viktig kildedokument fra før RH, er det eksempler som tyder på at Tolkien brukte n som genitivendelse i quenya. Men mens han skrev RH ble dette revidert, så endelsen ble -o i stedet. Betyr dette at quenya, slik vi finner det i the Etymologies, ikke er samme språk som quenya i RH? Må de telle som to forskjellige språk? Hvis et nytt språk ble laget hver gang Tolkien utførte en større eller mindre revisjon, så er han skaperen av hundrevis, kanskje tusenvis av forskjellige språk.

Tolkiens endeløse revisjoner kompliserer også spørsmålet om hvor mange språk på en annen måte. De tidligste formene av hans alviske språk kan man si forsvant på grunn av alle revisjonene han foretok gjennom årene. For eksempel, den tidligste forestillingen om et keltisk-lydende alvisk språk som vi kjenner som sindarin, var kalt gnomisk - et høyt utviklet språk med tusenvis av ord, nedtegnet i en ordliste skrevet rundt 1915. Men så mange revisjoner skiller gnomisk og sindarin at en person som snakket sindarin aldri ville forstått en som snakket gnomisk. De to språkene har relativt lite felles vokabular, og viktige grammatikalske trekk (som hvordan flertall dannes) er også ganske annerledes. Likevel, "gnomisk er sindarin" (som Christopher Tolkien sier det) på den måten at gnomisk er det språket som til slutt endte opp som sindarin i RH. Men teller vi dermed de to som et språk, eller to? Det er minst tre mulige måter å se dette på, og alle tre er gyldige og velbegrunnede:

1) Vi regner kun med språkene som er del av den mer eller mindre "endelige" formen av Tolkiens mytos; i dette tilfellet regner vi sindarin som et språk og ignorerer gnomisk. Dette siste språket ble aldri på noe tidspunkt snakket i Frodo Lommeluns univers.

2) Vi er interessert i språkene Tolkien faktisk laget, uavhengig av den fiktive konteksten (og uten hensyn til om Tolkien "forkastet" deler av det eller ikke; hans revisjoner betyr bare at vi har flere ideer å studere). I så fall er sindarin og gnomisk så forskjellige at de må regnes som to atskilte språk.

3) Vi er fremdeles bare interessert i de språkene Tolkien faktisk laget og bryr oss fortsatt ikke om den fiktive konteksten, men vårt studium inkluderer også utviklingen Tolkien gjorde med språkene i sin levetid, og i så fall er gnomisk naturligvis med i vårt studium av sindarsk: Vi er ikke bare interessert i å låre oss sindarin type RH, vi vil også gjerne vite historien bak språket - hvordan Tolkien utviklet det gjennom årene. Logisk nok regner vi da både gnomisk, sindarin og alle mellomliggende stadier (som "noldorin" i the Etymologies) som et eneste språk.

I tillegg til den egentlige, "eksterne" utviklingen av disse språkene, har vi også den fiktive, "interne" historien å ta hensyn til. Et veldig viktig aspekt av Tolkiens språkkonstruksjon var skisseringen av utviklingen til språkene over langvarige tidsperioder; den store visjonen av en språkfamilie i utvikling var trolig mer viktig for ham enn å vise i stor detalj de "klassiske" formene av disse tungemålene. I Tolkiens notater har vi "primitivt quendisk" som det antatte ultra-primitive språket som ligger til grunn for alle senere alviske språk. Lenger ned på den imaginåre tidslinjen finner vi skyggeformer som "felles-eldarin", "forhistorisk quendisk" og "forhistorisk sindarin" osv. Når han forklarer opphavet til enkelte ord på quenya og sindarin, siterer ofte Tolkien former som tilhører disse såkalt primitive språkene. For eksempel sporer han quenya alda og sindarin galadh, som begge betyr "tre" tilbake til en felles original *galadâ (stjernen foran formen betyr at den er "rekonstruert" og "ubekreftet"!) Når man da prøver å telle hvor mange språk Tolkien laget, tar vi da med de "rekonstruerte", primitive tungemålene som er antatt å ligge til grunn for språkene? Tolkien siterte så mange "rekonstruerte" ord at forhistorisk alvisk faktisk har mer substans enn noen av språkene i den "historiske" perioden (f.eks. nandorin eller "skogalvisk", som vi kjenner svårt lite til).

Og så klart får vi et ekstra problem i det at primitivt alvisk ikke var mer immun mot Tolkiens revisjoner enn de historiske språkene i den alviske språkfamilien. Tolkiens tidlige "leksikon" (1915-1917) forutsetter en visjon av primitivt alvisk som på noen områder avviker fra Tolkiens senere ideer. Snakker vi om et eller flere alviske tungemål her? Hvordan teller vi dem?

Så har vi noen få språk som mangler direkte tilknytning til Midgard-mytoset, fordi de går forut for selv de tidligste formene av Tolkiens fortellinger. I sin ungdom, lekte Tolkien og hans venner med tullespråk som "animalsk" og "nevbosh"; senere laget Tolkien et privat språk kalt "naffarin", og han forsøkte også å ekstrapolere nye gotiske ord for å supplere det kjente korpuset til dette lite kjente germanske språket. Så tar vi med nevbosh, naffarin og neo-gotisk når vi teller hvor mange språk Tolkien konstruerte?

Hvis vi begrenser omfanget av språkene til de som tilhører Tolkien Arda-mytologi, og ikke tar med verken "forestilte forgjengere" eller de såkalt "rekonstruerte" primitive formene, ville et brukbart svar til spørsmålet "Hvor mange språk laget Tolkien?" våre noe sånt som dette:

To av hans språk - quenya og sindarin, hvor vi inkluderer vårt "noldorinske" materiale til sindarin - er relativt høyt utviklet med tusenvis av ord og omfattende grammatikk (selv om bare en brøkdel av skriftene om grammatikk har blitt utgitt). Disse to er de eneste Tolkien-språk som kommer i nårheten av å våre "anvendelige" - i den forstand at du kan med letthet skrive lengre tekster på disse språkene hvis du med vilje unngår eller jobber deg rundt hullene i vår kunnskap. Tolkien selv etterlot oss et antall relativt omfattende tekster på quenya og sindarin, først og fremst på vers (men vi har langt mindre sindarin-materiale å ta av).

Tre eller fire andre alviske språk, telerin, doriathrin/ilkorin og nandorin, er hovedsaklig kjent i form av vokabular fra omtrent 30 til noen få hundre (kun i telerins tilfelle har vi faktisk setninger, men bare noen få). Hvis vi har med den "klassiske" formen av Tolkiens mytos å gjøre, ville noen utelukke doriathrin/ilkorin fra vår liste: disse var tenkt som språket i vestlige Midgard i første tideverv, men senere ser Tolkien ut til å ha gått ut fra at sindarin ble talt i dette området, og at språket i Doriath rett og slett bare var en arkaisk form av sindarin, snarere enn et separat språk. Menneskemålet Adûaisk(Númenoreisk) manifesterer seg hovedsaklig som en aldri fullført rapport om dets struktur og utvikling; kun en håndfull eksempelsetninger og et vokabular på under 200 ord eksisterer. Det kjente vokabularet for khuzdul, dvergenes språk, er likeledes knøttlite, men Tolkien nevnte at han hadde skissert dette språkets struktur i noen detalj (av sine egne grunner, ønsker ikke gruppen som for tiden utgir Tolkiens lingvistiske papirer å diskutere om disse notatene har overlevd). Noen veldig overfladiske notater om vestrønt, det forutsatte "ekte" alltungemålet i Midgard (representert av norsk i bøkene), er bevart i "The Tolkien Collection", som eies av universitetet i Marquette; et forsøk på å skape litt mening i dette materialet dukket opp i Tyalië Tyelelliéva #17. Mindre enn 200 vestrøne ord er kjent, så språket er på ingen måte brukandes. En grammatikk for et mannemål kalt Taliska er også angitt å eksistere, skjønt den aldri har blitt utgitt. (Noen få tidlige menneskeord er nevnt i WJ:238, 270, 309; hvorvidt dette materialet er kompatibelt med Tolkiens dokumenter om Taliska, gjenstår å se.) Når vi så tar med quenya og sindarin, har vi omtrent ti språk med i det minste et minimum av substans og struktur.

Så har vi språkene som er fullstendig fragmentariske: Svartmålet, Mordors språk, er kun til stede i Ringinskripsjonen, i en enkelt orkisk forbannelse (som Tolkien har angitt flere motstridende oversettelser av) og et par veldig isolerte enkeltord. Valarin, språket til "Maktene" eller gudene, er likeledes et språk vi kun har fått et glimt av: Tolkien nevner rundt 30 isolerte ord, men ikke en eneste setning eller endog et sammensatt ord.

Til slutt er det språkene som er praktisk talt eller faktisk oppdiktet; selv etter en veldig lettsindig definisjon kan man nesten ikke si at Tolkien konstruerte disse språkene. Rohirrims språk er representert av gammelengelsk i Tolkiens historier (akkurat slik moderne engelsk representerer vestrønt i originalen); noen veldig få "ekte" rohirriske ord er sitert i diverse sammenhenger, men det utgitte vokabularet er ikke en gang så mye som ti ord. Det kjente dunnlandske vokabularet består av kun ett ord, forgoil = "stråskaller"; vi vet ikke en gang hvordan vi skal bryte opp forgoil til elementer som betyr "strå" og "skalle(r)". Orkene er sagt å ha brukt mange barbariske tungemål og språk dem imellom, men bortsett fra noen få orkenavn som gir oss hint om språkets stil, kjenner vi ingenting til disse språkene (noen elementer som opprinnelig tilhørte svartmålet skal ha vårt vanlige, som ghâsh = "fire"). Avari, alvene i de østlige delene av Midgard, skal ha snakket mange forskjellige språk, men så langt vi vet, nevnte Tolkien bare seks avariske ord, kognater til quenya-ordet Quendi "alver" (i seks forskjellige avariske språk, for sikkerhets skyld - så hvert av disse navnløse språkene har et bekreftet vokabular på nøyaktig ett ord!) Villvasene i skogen skal ha kalt dem selv Drûg og kalt orkene for gorgûn; det er det vi vet om deres språk. Enda mindre kjenner vi til Harads språk: Gandalv sa på et punkt at hans navn "i syden" var Incánus; i følge en kilde er dette et ord på haradrims språk, som betyr "nord-spion". Og la oss ikke glemme entisk: Tolkien forsynte oss med en veldig generell observasjon om dens omstendelige struktur, men bare en eneste entisk frase med ingen oversettelse er gitt (og transkripsjonen til denne frasen er sagt å våre sannsynligvis svårt unøyaktig; vi blir fortalt at entisk var så å si umulig å skrive ned).

Så for å oppsummere: hvis vi innskrenker oss til de "historiske" versjonene av språkene som er relevante for den klassiske formen av Arda-mytoset, utviklet Tolkien 2 språk som er nokså "anvendelige" (i den forstand at du kan komponere lange tekster på dem hvis du styrer unna hullene i vår kunnskap om dem), ga oss navnet på 8-10 andre språk med et minimum av faktisk substans, men ikke på noen måte kan brukes, ga oss fragmenter av minst 4 andre språk, og hentydet til mange andre språk som enten er helt fiktive eller har et kjent vokabular på noen få eller bare ett ord.

Det korte svaret på spørsmålet om "Hvor mange språk?" er: "Bortsett fra ekstremt fragmentariske eller helt fiktive språk, ga han oss varierende mengder informasjon om ti til tolv språk, men bare to av dem er høyt utviklet og har stort vokabular."

"Jeg fortalte ham det aldri, men den var verd mer enn hele Hobsyssel og alt som i det er" Frodo sa ikke noe, men han stakk hånden inn under blusen og rørte ved ringene på brynjen. Han var overveldet ved tankten på at han hadde gått rund med en verdi lik hele Hobsyssel under jakken."

<<<Tilbake

Til toppen


Se hva som skjer denne måneden


Nedtellinger
0 dager, 0 timer, 0 min
til første Hobbiten-film

0 dager, 0 timer, 0 min
til andre Hobbiten-film

Mest sette sider
Tolkienforumet
Bildegalleriet
Quizzene
Språksidene
Kart over Midgard

Søk i siden

STøtt siden

Gå inn på webshoppen her!

Forum og Chat
Gå til chatten
****
Bli med i Tolkienforumet!

Crew
Posting
Les e-mail
Admin

topp50

Se hele Tolkien Topp 50

Tolkienforeninger

Utvalgte partnere
Denne siden er laget og oppdateres kun av private personer. Hvis du ønsker å bruke noe fra denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Hvis du ønsker et sidekart - trykk her. Skrivefeil og feil på navn, steder osv vil alltid forekomme. Finner du noen på denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Innhold © 1999-2011.