Tilbake til hovedsiden


Tolkiens liv
Forfatteren
Påvirkninger
Bibliografi
Bilder

Ringenes Herre
Hobbiten
Silmarillion
Ufullendte Fort.
Alle andre(stor)

Quenya
Quenyakurs
Sindarin
Vestrønt
Telerin
Doriathrin
Menneskespråk
Nandorin
Gammel Sindarin
Ilkorin
Avarin
Entisk
Valarin
Primitivt alvisk
Uttale
Skrive alvisk
      oversettelse av
      Amanye Tenceli


Tolkienforumet
Tolkienleksikonet
Dikt og sanger
Kart
Bildegalleri
Filarkiv
Stamtrær
Linker
Konkurranser
Artikler
Downloads
Quizer

Årenes løp
Språk
Raser
Personer

Skuespillerne
Traileren
Sceneliste
Bak kamera
Manuskript
Om innspillingen
Fakta
Downloads
Bilder

Spillsonen
Spillene
Downloads
Offisielle sider
Screenshots

Nyheter
Arkiv 2003
Arkiv 2002

Forum
Chat
Chat-quotes
Gjestebok
Om siden
Kontakt meg
Annonsere her?
Mailingliste
Vi ønsker
Søk i denne siden
Moroting
Partnere
Sponsoratet
Webshop
Gammelt design
Sidekart
Tolkien Topp50
FORENINGEN NATSE TOLKIENO:
Om FNT
Vedtekter for FNT
Styret i FNT


Nevbosh - nyvrøvl

Oversatt av Jon Harald Søby

Det brutale språket Animalsk ser ut til å ha dødd da et av dets oppfinnere, Majorie Incledon, mista interessen. Likevel tok søsteren Mary og noen andre barn fatt på å lage et nytt konstruert språk. Det ble kalt Nevbosh, som var Nevbosh for "nyvrøvl" - ny i betydningen at det erstattet Animalsk, det gamle vrøvlet. Men dette språket var likevel mye mindre vrøvl enn animalsk. "Jeg var et medlem av den nyvrøvlsnakkende verden," mimrer Tolkien stolt. (MC:203)

Hva var den tenårige Tolkiens deltakelse i Nevbosh? Ifølge Humphrey Carpenter i J. R. R. Tolkien - A Biography, kapittel 3, samarbeidet han og Mary "for å finne opp [dette] nye og mer sofistikerte språket". Men, dette er ikke historien fortalt av Tolkien selv i The Monsters and the Critics s. 203. Ifølge dette var Tolkiens rolle i konstruksjonen av Nevbosh mindre; han bare hjalp til med vokabularet og påvirket stavemåten.

Uansett, Nevbosh var det første relativt sofistikerte konstruerte språket Tolkien kom i kontakt med, selv om han allerede hadde startet en slik konstruksjon selv (MC:203: "Jeg var blitt eldre innen det hemmelige faget...Enn Nevboshs oppfinnere"). Men den eneste overlevende Nevboshteksten, om man ikke regner med enkelte ord nevnt av Tolkien, er diktet gitt i Carpenters biografi og i MC:203:

Dar fys ma vel gom co palt 'hoc
pys go iskili far maino woc?
Pro si go fys do roc de
Do cat ym maino bocte
De volt fac soc ma taimful gyróc!'

"Det var en gammel mann som sa 'hvordan / kan jeg klare å bære min ku? / For om jeg skulle spørre den / å gå inn i lomma mi / ville den raute så forferdelig!" (Oversettelsen gitt av Carpenter bytter ut "kurv [basket]" med "lomme [pocket]", men dette er nok bare for å bevare enderimet med "spørre den [ask it]": Bocte betyr "lomme", akkurat som det engelske ordet det er en forvrengning av.) Angående kildene for vokabularet, se ordlista nedenfor. Engelsk, fransk og latin er hoveingrediensene.

Tolkien noterer at når barn forvrenger ord viser en intiutiv forståelse for elementær fonetikk - de føler at visse lyder er "lignende". De kunne gjøre stemte ord ustemte ("get" > cat) og omvendt ("to" > do), gjøre spiranter til !!plosives!! ("there" > dar) eller bytte mellom forskjellige nasaller ("in" > ym). En annen slik "primitiv lydlov" var å erstatte endinger på -ow på engelske ord med -oc: "how" > hoc, "row" > gyróc (men hvor kom gy fra?)

Når Tolkien mimret, anså han Nevbosh å være mer kode enn språk. Det han fant mest interessant var de få orda som ikke var forvrengninger av eksisterende ord, som iski-li "muligens" eller lint "kvikk, smart" (MC:205, 206). Fusjonen av lyd og mening på en måte som enkelt nok behaget oppfinneren var prinsippet han skulle konstruere sine egne språk på - det tidligste bevarte eksempelet er Naffarin.

Nevbosh-ordliste

Til denne listen har jeg lagt til noen interessante kommentarer jeg har fått fra Daniel Dawson angående "etymologien" til enkelte Nevbosh-ord.

bocte "lomme". (Forvrengning av engelsk ord; feiloversatt "kurv" i Carpenters biografi)
bosh "vrøvl". Kun attestert i ordet Nevbosh [Daniel Dawson: "Bosh er et muntlig ord i engelsk som betyr 'nonsens' (og som, ifølge min ordbok stammer fra tyrskisk!). Hovedsaklig britisk, vil jeg tro."]
dar "der" [eng. "there"]. (Forvrengning av engelsk ord.)
co "hvem" [eng. "who"], kun attestert som relativt pronomen. (Latin qui "hvem, hva" + engelsk who.)
cat "få". (Forvrenging av engelsk ord)
de "det/den", subjekt eller objekt som i engelsk.
do "å", infinitivsmerke. (Forvrenging av engelsk ord.)
fac "lage" [eng. "make"] (Latin facio "lage"). Preteritum *fact "laget"? Også i faclint.
faclint "lære (bort)" (fac + lint, sc. "lage lint", se lint). (MC:206)
far "bære". Preteritum *fart "bar"?
fys "var" (for flertall, se MC:205). (Latin fui "jeg har vært", spansk fui "var")
go prnomen 1. person entall, jeg. (Latin og gresk ego)
gom "mann" (Latin homo, gammelt engelsk guma)
gyróc "bråk, spetakkel" (Forvrengning av engelsk ord + et uanalysert prefiks gy-.) [Daniel Dawson kommenterer: "gy- i gyróc er antagligvis relatert til germansk Ge-, som jeg i tysk og anglosaksik har en tendens til å forme kollektivt substantiv, eller noe i den retningen. Dette er sannsynlig vet det faktum at et tysk ord for 'bråk' er (das) Geräusch eller, i teknisk betydning, (das) Rauschen, som minner om gyróc. I tillegg foreslår orboka mi at eng. 'row' (i betydningen bråk -- også ganske britisk) kan være forenkling av rouse, som er ekstemt likt Rauschen."]
hoc "hvordan" (Forvrengning av engelsk ord.)
iski-li "antagligvis" (*iski "antaglig" + li adverbial ending?) (MC:205)
-li mulig adverbial ending; se iskili. (Alternativ staving av engelsk -ly.)
lint "rask, lur". (Quenya *linta "rask"; kun flertall lintë er attestert.)
ma "en/ei/et" (ubestemt artikkel) Engelsk an baklengs med utbyttet nasal? (Cf. ym for "in")
maino 1.person eiendomspronomen, min Forvrengning av engelsk ord. [Daniel Dawson kommenterer: "Maino virker som en parallell til tysk mein (og muligens AS?), heller enn en forvrengning av 'my'/'mine'."]
nev "ny". (Forvrengning av engelsk ord.) Kun attestert i sammensetningen Nevbosh.
Nevbosh> "Nyvrøvl" (nev + bosh), et språk oppfunnet av noen av unge Tolkiens venner.
palt "sa" (pal- stamme av verbet "si" [MC:205] + t preteritum. Cf. volt.) (Forvrengning av fransk parler.)
pro "for" (Fra Latin, kognat til engelsk ord)
pys "kan". (Fra fransk pouvoir, presens indikerende puis, impefektum konjuktiv pusse) Preteritum *pyst "kunne"?
roc "spørre". preteritum *roct "spurte"? (Latin rogo)
si "om" (fra Tolkiens munn, "rent plagiat" til det franske og spanske ordet for "om")
soc "som (lik)" (Forvrengning av engelsk ord.)
-t tydeligvis preteritumsending (se palt, volt). Engelsk -ed, uttalt d eller t.
taim "frykte" (Latin timeo). taimful engstelig vel "gammel" (Fransk vieil, vieux.)
volt "ville" [eng. "would"] (antagligvis *vol- stamme "vil" + t preteritum. Cf. palt.) Forvrengning av engelsk ord; også påvirket av verbet "vil" i Latin og fransk (volo, voloir).
woc "ku". (Engelsk ord baklengs; cf. også Latin vacca, fransk vache; ungene var bevisste på denne doble "etymologien".)
ym "i". (Forvrengning av engelsk ord?) [Daniel Dawson kommenterer: "Ym -- ikke sikker på denne, men den ligner tysk im (= in dem, 'i -et/-en/-a', for hankjønn/intetkjønn)."]

"Jeg fortalte ham det aldri, men den var verd mer enn hele Hobsyssel og alt som i det er" Frodo sa ikke noe, men han stakk hånden inn under blusen og rørte ved ringene på brynjen. Han var overveldet ved tankten på at han hadde gått rund med en verdi lik hele Hobsyssel under jakken."

<<<Tilbake

Til toppen


Se hva som skjer denne måneden


Nedtellinger
0 dager, 0 timer, 0 min
til første Hobbiten-film

0 dager, 0 timer, 0 min
til andre Hobbiten-film

Mest sette sider
Tolkienforumet
Bildegalleriet
Quizzene
Språksidene
Kart over Midgard

Søk i siden

STøtt siden

Gå inn på webshoppen her!

Forum og Chat
Gå til chatten
****
Bli med i Tolkienforumet!

Crew
Posting
Les e-mail
Admin

topp50

Se hele Tolkien Topp 50

Tolkienforeninger

Utvalgte partnere
Denne siden er laget og oppdateres kun av private personer. Hvis du ønsker å bruke noe fra denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Hvis du ønsker et sidekart - trykk her. Skrivefeil og feil på navn, steder osv vil alltid forekomme. Finner du noen på denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Innhold © 1999-2011.