Tilbake til hovedsiden


Tolkiens liv
Forfatteren
Påvirkninger
Bibliografi
Bilder

Ringenes Herre
Hobbiten
Silmarillion
Ufullendte Fort.
Alle andre(stor)

Quenya
Quenyakurs
Sindarin
Vestrønt
Telerin
Doriathrin
Menneskespråk
Nandorin
Gammel Sindarin
Ilkorin
Avarin
Entisk
Valarin
Primitivt alvisk
Uttale
Skrive alvisk
      oversettelse av
      Amanye Tenceli


Tolkienforumet
Tolkienleksikonet
Dikt og sanger
Kart
Bildegalleri
Filarkiv
Stamtrær
Linker
Konkurranser
Artikler
Downloads
Quizer

Årenes løp
Språk
Raser
Personer

Skuespillerne
Traileren
Sceneliste
Bak kamera
Manuskript
Om innspillingen
Fakta
Downloads
Bilder

Spillsonen
Spillene
Downloads
Offisielle sider
Screenshots

Nyheter
Arkiv 2003
Arkiv 2002

Forum
Chat
Chat-quotes
Gjestebok
Om siden
Kontakt meg
Annonsere her?
Mailingliste
Vi ønsker
Søk i denne siden
Moroting
Partnere
Sponsoratet
Webshop
Gammelt design
Sidekart
Tolkien Topp50
FORENINGEN NATSE TOLKIENO:
Om FNT
Vedtekter for FNT
Styret i FNT


Orkisk og svartmålet - simple språk for simple formål

Oversatt av Rune Akselsen

I: Orkisk

Når det gjelder språket til orkene i alders tid, er det fortalt at "de den gang ikke hadde noe eget språk, men tok det de kunne av andre tungemål og fordreide det etter sitt eget hode; likevel klarte de aldri å skape noe annet enn brutal sjargong, som neppe strakk til engang for deres eget behov, om det da ikke gjaldt forbannelser og skjellsord" (RH tillegg F) Et eksempel på hvordan de tok "det de kunne av andre tungemål og fordrede det" finner vi i UF:108, hvor vi lærer at Golug var et orkisk navn på noldoene, antagelig basert på sindarin Golodh, fl. Gelydh og tydeligvis en vilkårlig forvrenging av det alviske ordet. Det er også sagt at Morgoth, den første Mørkets herre, "laget et språk for dem som tjente ham" (VT39:27)

I Frodos dager var språksituasjonen uforandret: "Orkene og tussene hadde egne språk, like heslige som alle andre ting de lagde eller brukte, og siden i hvert fall en rest av vennlighet, gode tanker og rett syn på verden trengs for å holde i live selv det mest simple språk for det mest simple formål, ble deres tungemål endeløst variert i form, skjønt deres innhold var alltid det samme, og dugde kun til utskjelling, og til å uttrykke hat og frykt" (PM:21). "Disse skapningene var fylt av ondskap og hatet selv sine egne, og blant dem utviklet det seg raskt like mange barbariske dialekter som det var grupper eller kolonier av dem, slik at orkemålet ble dem til liten nytte i samkvemet mellom forskjellige stammer." (RH tillegg F) Det er med andre ord ikke noe enkelt orkisk språk for oss å analysere. Det eneste som ser ut til å gjelde for alle orkiske språk til alle tider, er at de var "heslige og motbydelige og fullstendig ulikt språket til Q[u]endi" (LR:178). Faktisk var det slik at "orker og troll snakket som det falt dem inn, uten kjærlighet til hverken ord eller ting" (tillegg F). Deres forhold til språk var altså helt forskjellig fra alvene, som elsket og foredlet språket sitt. Tolkien var selv en filolog, som bokstavelig betyr en som elsker språk eller en språkvenn, så i hans oppfunnede verden, kunne et fullstendig fravær av kjærlighet til språk bare være et tegn på ondskap.

Mangfoldet og ustadigheten til de orkiske språkene var så klart en hindring for en Mørk makt som brukte orker som sine stormtropper. Så for å sikre et effektivt styresett (les: absolutt diktatur), tok Sauron seg tid til å lage et esperanto til sine tjenere. Ved å gjøre dette, imiterte han tydeligvis sin læremester Morgoth, som vi kan se av VT39:27, sitert ovenfor.

II: Svartmålet

"Det er sagt at Sauron klekket ut svartmålet i De mørke årene," forteller tillegg F oss, "og at han ønsket å gjøre det til et felles språk for alle som tjente ham, men at han mislyktes i sitt forsett. Imidlertid stammer de fra svartmålet, mange av de ordene som i tredje tideverv var i bruk viden om orkene i mellom, så som ghâsh 'ild', men etter Saurons første fall ble dette språket i sin opprinnelige form glemt av alle andre enn nazgûlene. Da Sauron reiste seg på ny, ble det nok en gang det språk som taltes i Barad-dûr og blant Mordors høvedsmenn." Senere står det at Olog-hai, de fryktelige trollene Sauron avlet frem i tredje tideverv, ikke kjente noen andre språk enn svartmålet fra Barad-dûr. Olog-hai var i seg selv et ord på svartmålet. Ordet "svartmålet" var muligens ikke Saurons eget navn på språket, men heller et som ble gitt i forakt av andre. På den annen side er ordet for Barad-dûr på svartmålet Lugbúrz, som betyr Mørkt Tårn akkurat som det sindarske navnet, så kanskje Sauron faktisk likte å bli assosiert med mørke og brukte svart som sin offisielle farge. Det ser i hvert fall ut til å være den dominerende fargen i uniformen til soldatene hans.

Tolkien selv like overhodet ikke svartmålet. En beundrer sendte ham et drikkebeger i stål, men til hans skuffelse oppdaget han at det var "inngravert med de fryktelige ordene fra Ringen. Jeg har så klart aldri drukket av det, men bruker det til tobakksaske" (Letters:422). Han var tydeligvis helt enig med menn og alver i tredje tideverv, som helt klart ikke likte svartmålet noe bedre enn de likte noen av orkenes andre språk: "Det var så full av grove og fryktelige lyder og sjofle ord at andre munner fant det vanskelig å fatte, og i sannhet få var villige til å forsøke" (PM:35). Siden det ikke er noen objektiv standard for hva som kjennetegner en "grov og fryktelig" lyd eller et "sjofelt" ord, må disse utsagnene sees på som subjektive, og som et uttrykk for generelle fordommer mot alt som hadde med orker og Sauron å gjøre (skjønt det kan selvsagt argumenteres med at denne fordommen var tusen ganger fortjent). Det er vanskelig å peke ut de "grove og fryktelige lydene". Svartmålet har plosivene b, g, d, p, t, k, spriantene th, gh (og muligens f og kh, kun bekreftet i orkenavn), lateralen l, vibranten r, nasalene m, n, og sibilantene s, z, sh. Det er ikke nødvendigvis en fullstendig liste, når man tenker på vårt begrensede materiale. Vokalene er a, i, o, u; vokalen o er angitt av Tolkien til å ha vært sjelden. Svartmålet ser ikke ut til å bruke e. Lang â og û er bekreftet (den siste er også stavet ú, men An Introduction to Elvish s. 166-167 har sannsynligvis rett i at dette er inkonsekvent staving fra Tolkiens side). Det er minst en diftong, ai, og au forekommer i et orkenavn. (Siden det er uklart hvilket språk slike navn tilhører, skal vi ikke se mer på dem her.)

Men hva var egentlig ved språket som alvene syns var så utiltalende? Vi får vite at orkene brukte skarre-r, og at eldaene syntes det var en usmakelig lyd. Det har blitt foreslått at dette var standarduttalen til r på det originale svartmålet (An Introduction to Elvish s. 166). Svartmålet hadde også enkelte konsonantgrupper som ikke forekom i sindarin på det tidspunktet: sn, thr, sk på begynnelsen av ord, og rz, zg på slutten. Uansett hva grunnen var, ble språket generelt oppfattet som særdeles frastøtende: Da Gandalv siterte ringinskripsjonen under rådsmøtet hos Elrond, hører vi at "forandringen i trollmannens stemme var forbløffende. Plutselig var den truende, mektig, hard som stein. Det var som om en skygge gikk over solen, og et øyeblikk lå terassen i mørke. Alle skalv, og alvene holdt seg for ørene" - litt av en reaksjon! Den uunngåelige konklusjonen ser ut til å være at denne virkningen først og fremst var grunnet et hat mot alt "under skyggen", snarere enn noen egentlig stygghet ved svartmålet selv.

Hvor kom vokabularet i svartmålet fra? Sauron hadde ganske visst ingen større "kjærlighet til ord eller ting" enn hans tjenere hadde, og man kan kanskje tenke seg at han rett og slett fant på tilfeldige ord. Det kan være sant i noen tilfeller, men det ser også ut til at han plukket ord fra mange kilder, til og med alvespråkene: "Ordet uruk som forekommer i svartmålet, språket som (sies det) ble uttenkt av Sauron som et fellesspråk for hans undersåtter, var trolig lånt fra alvespråkene i tidligere tider." (WJ:390) Uruk ligner nok på quenya urco, orco eller sindarsk orch, men ordet er identisk med den elgamle alviske formen *uruk(varianter *urku, *uruku, hvorav Q urco og *urkô, og muligens også S orch). Men hvordan kunne Sauron kjenne til primitivt quendisk? Var han den som tok seg av alvene Morgoth fanget ved Cuiviénen, og kanskje til og med ansvarlig for "genmodifiseringen" som forvandlet dem til orker? Som en maia, ville han ikke ha noe problem med å forstå språket deres (WJ:406). For de første alvene, ville Morgoth og hans tjenere være *urukî eller "redsler", for den originale meningen til ordet var vag og ubestemmelig, og Sauron kan ha gledet seg over å fortelle de tilfangetagne alvene at de skulle bli *urukî selv. Dette var tydeligvis et ord han etterpå husket.

Men det fantes også andre kilder for svartmålets vokabular. Ordet for "ring" var nazg, veldig likt det siste elementet i det valarine ordet mâchananaškâd "dommens ring" (WJ:401, stavet litt annerledes der). Siden han var en maia, ville Sauron kjenne til valarin; man kunne si det var hans morsmål, i mangel av noe bedre ord. Hvis det virker blasfemisk at gudenes språk kan ha vært en ingrediens i Saurons svartmål, "full av grove og fryktelige lyder og sjofle ord", må man huske på at i følge Pengolodh, var "virkningen av valarin på alviske ører lite behagelig" (WJ:398). Morgoth, som teknisk sett var en vala, må ha kunnet valarin (eller i hvert fall plukket det opp i løpet av tidsalderne han var fanget i Valinor). I følge LR:178, lærte han det til sine slaver i en "forvrengt" form. I så fall kan valarin naškâd "ring" ha blitt til nazg i en orkisk dialekt i det annet tideverv, hvor Sauron kan ha plukket det opp.

Hva skjedde med svartmålet etter Saurons fall? I en enda mer forsimplet form kan det ha blitt brukt en stund av noen av hans tidligere undersåtter. Selv i dag er ikke svartmålet helt utdødd.

Analyse av materialet

"Inskripsjonen på Ringen var på det gamle svartmålet," forteller tillegg F oss, "mens Mordor-orkenes forbannelser... var i den mer forsimplede formen som ble brukt av Mørketårnets soldater, som Grishnâkh var høvding for. Sharkû på det språket betyr gammel mann." (Viser "det språket" her til svartmålet eller den forsimplede formen? Det går ikke helt fram, men sannsynligvis den siste. I fotnoten i RH bok 6, kapittel 8, er sharkû - opprinnelsen til Sarumann kallenavn Sjakall - sagt å være "orkisk".)

Vårt eneste eksempel på rent svartmålet er altså da ringinskripsjonen: Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul. "En ring for å herske over dem alle, En ring for å finne dem, En ring for å bringe dem alle og i Mørket binde dem." (litt annerledes enn i den norske oversettelsen, men siden vi her er interessert i hva ordene betyr, må vi oversette direkte fra engelsk, siden vi antar at det er nærmest den originale meningen) Nazg er "ring", også funnet i nazgûl "ringskrømt". Ash er tallet "en", agh er konjunksjonen "og", forstyrrende lik de skandinaviske ordene og, och. Burzum er "mørke", og har helt tydelig i seg samme element búrz, burz- "mørk" som vi finner i Lugbúrz "Tårn-mørk", svartmålordet som det sindarine Barad-dûr er en oversettelse av. Dermed ser vi at -um i burzum må være en abstrakt endelse som engelsk "-ness" i det korresponderende ordet "darkness" (på norsk tilsvarer det "-het" i "stygghet"). Burzum har en endelse ishi "i". I transkripsjonen er det skilt fra burzum med en strek, men det er ingenting i den korresponderende tengwar-innskripsjonen på ringen, så det må regnes enten som en postposisjon eller en lokativ-endelse. (Den er bemerkelsesverdig lik quenya -ssë og står som støtte for en teori satt frem av Robert Foster i hans Complete Guide to Middle-earth, at svartmålet til en viss grad var basert på quenya, og en forvrenging av det. Elementet burz- "mørk" minner også litt om den alviske stammen for "svart", MOR.) Selv om burzum-ishi er oversatt "i mørket", ser det ikke ut til å være noen bestemt artikkel som engelsk "the", med mindre noe av dette er innbakt i ishi. Men det er ting som tyder på at svartmålet ikke skiller mellom ubestemt og bestemt form av substantiver, se nedenfor.

I ordet durbatulûk "for å herske over dem alle", kan morfemene forsøksvis deles opp slik: durb-at-ul-ûk "herske-å-dem-alle", merk at det ikke er noe ord som tilsvarer norsk "for" eller "over", siden disse ikke trengs på engelsk, "for" er f.eks. innbakt i "å"(eng. to rule="å herske" eller "for å herske") En alternativ oppspalting er durb-a-tul-ûk, men endelser på mønsteret vokal-konsonant gir et ryddigere system, husk at vi har med et konstruert språk å gjøre. Tilsvarende har vi gimb-at-ul "finne-å-dem", thrak-at-ul-ûk "bringe-å-dem-alle" og krimp-at-ul "binde-å-dem". Verb med endelsen -at er oversatt på engelsk med infinitver: durbat, gimbat, thrakat, krimpat = "å herske, å finne, å bringe, å binde". Dermed kan vi betegne verb på -at som infinitiver, selv om endelsen også kan være en spesialisert "formåls"-form: Ringen ble laget for å herke, finne, bringe og binde de andre Maktens ringer. Svartmålet bruker ikke bare en endelse -ul for å uttrykke "dem", men også, og mer bemerkelsesverdig, en endelse snarere enn et selvstendig ord for å uttrykke "alle": -ûk.

Så har vi forbannelsen til Mordor-orken: Uglúk u bagronk sha pushdug Saruman-glob búbhosh skai (RH bok 3, kapittel 3). I PM:83 er dette oversatt som "Uglúk til kloakkbrønnen, sha! gjødselsdritten; den store Saruman-tosken, skai!" (Det finnes også en annen oversettelse, se nedenfor.) Dette er angitt som en "forsimplet" form av svartmålet, men det er selvsagt vanskelig for oss å fastslå hvor og hvordan dette avviker fra Saurons originale standard. Lyden o er brukt tre ganger, selv om vi blir fortalt at "på [det originale?] svartmålet, var o sjelden". Men lyden u brukes fem ganger (vi ser bort fra navnet Sarumann, som var på mannemål), så dette kan ikke skyldes at u ble o i denne orkiske dialekten(en ikke umulig forklaring). Tolkien sa uansett ikke at o var fraværende i svartmålet (jfr. ordet olog-hai under).

Vi kan gjøre oss følgende observasjoner: Sha og skai er tydeligvis hatefulle interjeksjoner; de er ikke oversatt. Sammensatte ord som består av to substantiver har hovedelementet sist, som i quenya og norsk: dermed "Saruman-fool" er Saruman-glob i stedet for **glob-Saruman. (Dermed kan vi også anta bag-ronk = "piss-dam" og push-dug = "gjødsel-dritt", og dele opp elementene i ordene på den måten som synes mest trolig - det kan så klart være ba-gronk eller bagr-onk, pushd-ug eller pu-shdug). Adjektiver følger substantivet de beskriver: "den store Saruman-tosken" er Saruman-glob búbhosh i stedet for *búbhosh Saruman-glob (jfr. også Lugbúrz *"Tårnmørk", *Lug Búrz stavet som ett ord). Oversettelsen har bestemt for på tre av substantivene, men vi finner ikke noe tilsvarende i de orkiske ordene (u må være preposisjonen "til"). Dette tyder på at svartmålet ikke angir forskjell på bestemt og ubestemt form av substantiver (noe som i seg selv ikke er spesielt katastrofalt, både russisk og kinesisk klarer seg helt fint uten bestemte artikler). Det er mindre sannsynlig at den nakne stammen til substantivet automatisk er i bestemt for, for i så fall ville ash nazg bety "den ene ringen", ikke "en ring". (På den annen side, introduserte Gandalv sin oversettelse av ringinskripsjonen med ordene "på alltungemålet er det dette som står, så bortimot", et ordvalg som antyder at hans oversettelse ikke er 100 % nøyaktig. I teorien er det også en oversettelse av en oversettelse, siden Tolkien senere oversatte teksten i den Røde bok fra alltungemålet til engelsk...) Vi ser at en preposisjon u "til" brukes, som viser at svartmålet har preposisjoner så vel som postposisjons-endelsersom ishi (eller er dette et av de punktene der denne "forsimplede" formen av svartmålet avviker fra Saurons standard? Kan det hende at "til kloakkbrønnen" er *bagronk-u på ekte sauronsk svartmål?)

En ganske forskjellige oversettelse av den orkiske forbannelsen er utgitt i Vinyar Tengwar: "Uglúk til gjødselsgropa med stinkende Saruman-dritt, grisetarmer, gah!" Denne oversettelsen ser ut til å være senere en den vi har nevnt ovenfor. Det ser ut til at Tolkien hadde glemt den første oversettelsen, og bare fant på en ny. Vi velger å anta at den som er gitt i PM:83 er den ekte, selv om dette valget er ganske vilkårlig.

Bortsett fra ringinskripsjonen og forbannelsen, består materialet vårt ikke av stort mer enn ordene olog-hai og uruk-hai, som viser til raser av spesielt harde og krigerske vesener som etter alt å dømme ble avlet av Sauron: varianter av henholdsvis troll og orker. Hai viser tydeligvis til et folk eller en rase.

Det er bemerkelsesverdig at ordet nazgûl brukes både som et entalls- og flertallsord. Kanskje et frittstående substantiv verken er entall eller flertall, men har en veldig generell eller generisk mening, og en kvalifikator som ash "en" eller hai "folk" må legges til hvis meningen skal være nærmere fastsatt. Så når man generelt sier ting om ringskrømt, sier man rett og slett bare nazgûl, men et spesielt ringskrømt er *ash Nazgûl (kanskje betyr det "et spesielt ringskrømt"/"et ringskrømt" eller "det ene ringskrømtet"). Hele "rasen" eller gruppen ringskrømt er kanskje *nazgûl-hai. Men alt dette er bare spekulasjoner. Vi har aldri sett ordet nazgûl bli brukt i en tekst på svartmålet.

Ordliste for svartmålet

Orkenavn, som vi ikke kjenner betydningen til, er utelukket. FSM står for "forsimplet svartmål" og markerer i praksis ord fra forbannelsen til Mordor-orken, bortsett fra i tilfellet sharkû. Så klart, noen av disse ordene trenger ikke å skille seg fra den form de har i rent sauronsk svartmål. Det får vi nok aldri vite.

          agh "og"
          ash
"en"
          -at infinitivsendelse, eller muligens en spesielt formålsendelse: Ash nazg durbatulûk "en ring for å herske over dem alle"
          bagronk
(DBS) "kloakkbrønn"[eng. "cesspool"=pissedam], muligens bag+ronk "piss+dam"
          búbhosh
(DBS) "flott, storartet"
          búrz
"mørk", (isolert fra Lugbúrz, s.d.), burzum "mørke"
          dug
"dritt", forsøksvis isolert fra pushdug, s.d.
          durb-
"herske", infinitiv durbat, bare bekreftet med endelser: durbatulûk "å herkse over dem alle". Verbet durb- er bemerkelsesverdig likt quenya tur- med lignende mening.
          ghâsh
"ild" (sagt å være avledet fra svartmålet, uvisst om dette er Saurons originale form på ordet)
          gimb-
"finne", infinitiv gimbat, bare bekreftet med pronomenendelse: gimbatul, "å finne dem"
          glob
(DBS) "tosk"
          gûl
"en av de fremste usynlige tjenerne til Sauron, dominert helt av hans vilje" (A Tolkien Compass s. 172). Oversatt "skrømt" i sammensetningen nazgûl, "ringskrømt".
          hai
"folk", i uruk-hai "uruk-folket" og olog-hai "troll-folket"; jfr. også oghor-hai.
          ishi
"i", en postposisjonsendelse: burzum-ishi, "i mørket".
          krimp-
"binde", infinitiv krimpat, bare bekrfetet med en pronomenendelse: krimpatul, "å binde dem"
          lug
"tårn". Isolert fra Lugbúrz, s.d.
          Lugbúrz
Mørkets Tårn, sindarsk Barad-dûr (Lug-búrz "Tårn-mørk")
          nazg
"ring": ash nazg "en ring", nazgûl "ringskrømt"
          nazgûl
"ringskrømt", nazg + gûl (s.d.)
          oghor-hai
"drúedain" (UF:401; usikkert om dette er rent svartmål)
          olog
er type troll, trolig avlet frem av Sauron: olog-hai "olog-folket".
          pushdug
(DBS) "gjødseldritt", muligens push+dug "gjødsel+dritt"
          ronk
(DBS) "dam", forsøksvis isolert fra bagronk, s.d.
          skai
(DBS) hatefull interjeksjon
          sha
(DBS) hatefull interjeksjon
          sharkû
(DBS?) "gammel mann"
          snaga
"slave" (kan være DBS) Brukt om laverestående orkeraser (WJ:390).
          thrak-
"bringe", infinitiv thrakat, bare bekreftet med endelser: thrakatulûk "for å bringe dem alle"
          u
(DBS) "til"
          -ûk "alle", endelse som kan legges til pronomenendelser: -ulûk, "dem alle"
          -ul pronomenendelsen "dem".
          -um abstrakt endelse("-ness" i burzum eng. "darkness").
          uruk
en stor type ork. I følge WJ:390, lånte Sauron sannsynligvis dette ordet "fra alviske tungemål i gammel tid".

TILLEGG: Er svartmålet basert på hettitisk/hurrisk?

Historikeren Alexandre Nemirovsky, som spesialiserer seg på historien til hettitene og hurrierne som levde i sen bronsealder, tror Tolkiens svartmål kan være inspirert av språket til disse antikke folkene. Som vi vet, var noen av Tolkiens oppfunnede språk helt klart påvirket av allerede eksisterende språk; det er velkjent at quenya og sindarin originalt var inspirert av henholdsvis finsk og walisisk. Følgende er en lett redigert liste over argumentene Nemirovsky sendte meg; han har vært så vennlig å tillate meg å bruke den her:

1. Vedrørende morfemet ûk. Siden det er et suffiks, ikke et ord (Tolkien skriver alle ord separat), kan det antagelig ikke betyr "alle". Det er fordi "alle", som er et pronomen, etter min mening ville forbli et selvstendig ord. Jeg foreslår å identifisere dette ûk som en verbendelse som uttrykker fullbyrdelse av handlingen uttrykt av verbroten, slik at det bokstavelig betyr "fullstendig", som passer bra med oversettelsen "alle", fordi "å fullstendig herske over dem" og "herske over dem alle" betyr det samme i denne sammenhengen.

2. Viktige egenskaper ved grammatikk: kasus uttrykkes med etterstavelser (ishi); bare nominativ har ingen endelse (nazg); det viktigste trekket er etter min mening at det personlige pronomenet som uttrykker objektet for en transitiv handling kun er inkludert i verbformen. Det er ikke et selvstendig ord. I tillegg kan noen verbendelser legges til former som allerede er bøyd (root + ul "dem" + ûk "fullstendig"). Med andre ord, har vi med et agglutinerende ergativt språk - dvs. et språk av ikke-indoeuropeisk type, som er fremmed for nesten alle andre, og svært antikt.

3. Min hovedhypotese er at svartmålet ble laget av Tolkien, og at det var inspirert av hurrisk-urartiske språk, som Tolkien muligens kunne ha kjennskap til (se punkt 4 nedenfor). Jeg vil understreke at hurrisk faktisk er et agglutinerende ergativ språk, der personlige pronomen er inkludert i verbformen; dessuten inkluderer bydeformer på hurrisk aldri pronomen som uttrykker subjektet for en transitiv handling, men ofte et pronomen som uttrykker objektet. Jfr. tilstedeværelsen av et suffiks som uttrykker "dem", men fravær av noen endelse som uttrykker subjektet, innbakt i verbformen. På hurrisk uttrykkes alle kasus unntatt nominativ ved hjelp av forskjellige bøyninger; nominativ er uttrykt uten bøyning - akkurat som i svartmålet.

Hittil har vi bare sett på grammatiske paralleller, men mange ord i svartmålet har også mye til felles med hurrisk-urartiske ord. Se bare på følgende liste (svartmålformer er gitt med fet skrift og hurrisk-urartiske former med kursiv):

ash "en" / she (rot sh-) "en"

durb- "å herske" / turob- "noe (katastrofalt), som er forutbestemt å skje; fiende". (Denne oversettelsen av betydningen til hurrisk turobe som "forutbestemt onde" i stedet for bare "fiende" er basert på konteksten til El-Amarna-brev #24, der dette ordet dukker opp i en konstruksjon av typen "hvis turobe skjer, - la det ikke skje! - vil vi støtte hverandre med militær makt". Verbene gir det inntrykket at "en ond skjebne i form av en fiende" er betydningen til turobe.)

at - endelse for bydeform/formålsform av futurum ved verbbøyning / ed - endelse for futurum

-ul "dem" som objekt for en handling ved transitive verb / -lla, -l "dem" som objekt for handling ved transitive verb

-ûk "fullstendig" som et morfem lagt til en verbform / -ok- endelse som betyr "fullstendig, virkelig, sannferdig" med en verbform

gimb- "å finne" / -ki(b) "å ta, å samle"

thrak- "å bringe" / s/thar-(ik)- "å spørre, å kreve å sende noe til noen", så betydningen "å spørre etter/å forårsake at noe bringes til noen" er implisert.

agh "og" / urartisk aye, "med, hos"

burz- "mørk" / wur- "å se", men roten dukker også opp i wurikk- "å være blind" og ville betyr det motsatte av "å se, synlig" hvis man la til en negativ partikkel. Det er en partikkel z på hurrisk som muligens betyr "å være på grensen av, mot slutten av, fullstendig". Så wur + z kunne faktisk gi meningen "der synet nærmer seg grensen" - ikke egentlig hurrisk som så, men en mulighet for et "ordspill" for en lingvist som kjenner til hurrisk materiale.

krimp- "å binde" / ker-imbu- "å gjøre lenger fullstendig/ugjenkallelig", hvis det f.eks. gjelder et tau, passer det bra med meningen "binde hardt"

Forresten, Sauron ville bety "Han som er væpnet" på hurrisk (Sau "våpnene" + -ra, komitativ kasusendelse, + n - "Han" eller -on, onne, en substantivendelse). [Navnet Sauron er ikke svartmålet, men quenya. Nemirovskys observasjon er likevel interessant. - HKF.] Uglûk kan oversettes "Skrem-alle!", siden ugil- betyr "å gjøre noen redde" på hurrisk.

Når man tar i betraktning at vi kjenner veldig få orkiske ord, virker det at så mange av dem har paralleller på hurrisk-urartisk, mer betydningsfullt enn det ellers ville være, og det kan antyde at vi her har å gjøre med mer enn bare sammentreff.

4. Kunne Tolkien visst noe om hurrisk? Ja, helt klart. Problemet med å identifisere hurrisk som et ikke-indoeuropeisk språk, koblingen mellom hurrierne og arierne, arisk som ble inkludert i det hurriske språket - alt dette var et av de viktigste problemene for indoeuropeisk forskning, spesielt i sammenheng med antikkens historie, fra 1920-tallet og inn i 40-åra. Det var faktisk en engelsk forsker på semittiske språk og bibelen, Speiser (forfatter av en berømt kommentar til 1. Mosebok), som var den som mest aktivt studerte dette språket: i 1941 utga han en hurrisk grammatikk som revolusjonerte dette feltet. Enhver engelsk lingvist som var sterkt interessert i indoeuropeiske studier, antikke språk og bibelstudier (og Tolkien passer til alle de tre kriteriene) ikke bare kunne, men, tror jeg, rett og slett måtte vite om alt dette. Så Tolkien hadde alle muligheter til å ha lest Speisers verk (for ikke å snakke om hans tidligere verk), og lest det med interesse.

Så klart, dette er ikke mer en et helt hypotetisk forslag. Men når jeg tar i betraktning alle fellestrekkene mellom hurrisk og orkisk (forresten, fonologiene deres har også noe felles, og røtter med "KKVK", "KVKK" og "VKK"(hvor K står for konsonant og V for vokal), er typisk for hurrisk - et veldig "hardt" språk sammenlignet med andre fra antikkens Østen) og den stilling hurriske problemer hadde i noen lingvistiske studier i England på tyve-, tretti- og førtitallet, kan jeg ikke annet enn å spørre meg selv: Hva om JRRT virkelig skjelte til hurrisk da han laget svartmålet?

BIBLIOGRAFI

E.A.Speiser, Introduction to Hurrian , The annual of the American Schools of Oriental Research, v. 20, N.H. 1941.

M.E. Laroche Glossaire de la Langue Hourrite. // Revue Hittite et Asianique Tome XXXIV-XXXV, 1976-1977

N.M.Hacikyan. Hurritskij i urartskij yazyki. Erevan, 1985.

"Jeg fortalte ham det aldri, men den var verd mer enn hele Hobsyssel og alt som i det er" Frodo sa ikke noe, men han stakk hånden inn under blusen og rørte ved ringene på brynjen. Han var overveldet ved tankten på at han hadde gått rund med en verdi lik hele Hobsyssel under jakken."

<<<Tilbake

Til toppen


Se hva som skjer denne måneden


Nedtellinger
0 dager, 0 timer, 0 min
til første Hobbiten-film

0 dager, 0 timer, 0 min
til andre Hobbiten-film

Mest sette sider
Tolkienforumet
Bildegalleriet
Quizzene
Språksidene
Kart over Midgard

Søk i siden

STøtt siden

Gå inn på webshoppen her!

Forum og Chat
Gå til chatten
****
Bli med i Tolkienforumet!

Crew
Posting
Les e-mail
Admin

topp50

Se hele Tolkien Topp 50

Tolkienforeninger

Utvalgte partnere
Denne siden er laget og oppdateres kun av private personer. Hvis du ønsker å bruke noe fra denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Hvis du ønsker et sidekart - trykk her. Skrivefeil og feil på navn, steder osv vil alltid forekomme. Finner du noen på denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Innhold © 1999-2011.