Tilbake til hovedsiden


Tolkiens liv
Forfatteren
Påvirkninger
Bibliografi
Bilder

Ringenes Herre
Hobbiten
Silmarillion
Ufullendte Fort.
Alle andre(stor)

Quenya
Quenyakurs
Sindarin
Vestrønt
Telerin
Doriathrin
Menneskespråk
Nandorin
Gammel Sindarin
Ilkorin
Avarin
Entisk
Valarin
Primitivt alvisk
Uttale
Skrive alvisk
      oversettelse av
      Amanye Tenceli


Tolkienforumet
Tolkienleksikonet
Dikt og sanger
Kart
Bildegalleri
Filarkiv
Stamtrær
Linker
Konkurranser
Artikler
Downloads
Quizer

Årenes løp
Språk
Raser
Personer

Skuespillerne
Traileren
Sceneliste
Bak kamera
Manuskript
Om innspillingen
Fakta
Downloads
Bilder

Spillsonen
Spillene
Downloads
Offisielle sider
Screenshots

Nyheter
Arkiv 2003
Arkiv 2002

Forum
Chat
Chat-quotes
Gjestebok
Om siden
Kontakt meg
Annonsere her?
Mailingliste
Vi ønsker
Søk i denne siden
Moroting
Partnere
Sponsoratet
Webshop
Gammelt design
Sidekart
Tolkien Topp50
FORENINGEN NATSE TOLKIENO:
Om FNT
Vedtekter for FNT
Styret i FNT


Quenya

-Det gamle språket
Oversatt av Treiss Waterflott

Også skrevet: Qenya, Qendya, Quendya
Også kalt: Høyalvisk, Noldoenes tungemål, Det gamle språket, det språk som tales av alvene i Valinor, Alvelatin, Det høye eldaspråk, Valinors tale, Noldoenes forbudte språk, Vestens høye tale, Valinorsk, Avallonsk, Eressëan, parmalambë (Bokspråk), tarquesta (høytale), Nimriyê (i Adûnaic), Goldórin eller Goldolambë (i Telerin), Cweneglin eller Cwedhrin (på Gnomisk).

TILLEGG: EKSEMPLER PÅ FULLT INNFLEKTERTE QUENYA SUBSTANTIV

De følgende eksemplene er for det meste de Tolkien lister i de såkalte Plotzbrevene, sent til Dick Plotz på midten av sekstitallet, reprodusert av Nancy Martsch i Basic Quenya Tillegg A:

1. CIRYA "skip" (en R-flertall)
Entall: nominativ cirya "et skip", (akkusativ ciryá bare i arkaisk Bok Quenya,) dativ ciryan "for et skip", genitiv ciryo "et skips, av/fra et skip", eiendomskasus ciryava "av et skip", lokativ ciryassë "på/i et skip", allativ ciryanna "til et skip", ablativ ciryallo "fra et skip", instrumental ciryanen "med/av et skip", respektiv ciryas (ukjent mening).

Flertall: nominativ ciryar "skips", (akkusativ ciryai i Book Quenya, senere ciryar,) dativ ciryain, genitiv ciryaron, eiendomskasus *ciryaiva (ikke i Plotz), lokativ ciryassen, allativ ciryannar, ablativ ciryallon (eller *ciryallor, ikke i Plotz), instrumental ciryainen, respektiv ciryais.

Partitivt flertall: nominativ ciryali *"noen skip" (i arkaisk "Bok Quenya" ciryalí både i nominativ og i akkusativ), dativ ciryalin, genitiv ciryalion, eiendomskasus ciryalíva, lokativ ciryalissë eller ciryalissen, allativ ciryalinna eller ciryalinnar, ablativ ciryalillo eller ciryalillon, instrumental ciryalínen, respektiv ciryalis.

Partall: Nominativ ciryat "to skip, et par skip" (inget klart akkusativ selv i arkaisk Quenya?), dativ ciryant, genitiv ciryato, eiendomskasus ciryatwa, lokativ ciryatsë, allativ ciryanta, ablativ ciryalto, instrumental ciryanten, respektiv ciryates. Når det kommer til u-partall, vises partallet godt nok med suffikset -u, så de nullermale kasusendingene uten t blir (antagelig) brukt: Nominativ aldu "to trær", (akkusativ *aldú,) genitiv *alduo, eiendomskasus *alduva, dativ *alduen, allativ *aldunna, ablativ *aldullo, lokativ *aldussë, instrumental *aldunen, respektiv *aldus.

2. LASSË "blad" (et I-flertall)
Entall: Nominativ. lassë "blad", (akk. lassé,) dativ lassen "feller et blad", genitiv lassëo "et blads", eiendomskasus lasséva "av a blad", lokativ lassessë "i/på et blad", allativ lassenna "til et blad", ablativ lassello "fra et blad", instrumental lassenen "med et blad", respektiv lasses (ukjent mening).

Flertall: Nom. lassi "blader", (akk. lassí,) dat. lassin, gen. lassion, eiend. *lassiva (ikke i Plotz), lok. lassessen, all. lassennar, abl. lassellon eller lassellor, inst. lassinen, resp. lassis.

Partitivt flertall: Nom. lasseli (i "Bok Quenya" lasselí både i nom. og akk.), gen. lasselion, eiend. lasselíva, dat. lasselin, lok. lasselisse/lasselissen, all. lasselinna/lasselinnar, abl. lasselillo/lasselillon, instr. lasselínen, resp. lasselis.

Partall: Nom/akk lasset "et par blader", dat. lassent, gen. lasseto, eiend. lassetwa, lok. lassetsë, all. lassenta, abl. lasselto, inst. lassenten, resp. lassetes.

Plotzbrevene gir ingen eksempler som involverer et substantiv som ender på en konsonant, men det må gå noe lignende dette:

3. NAT "ting"
Entall: Nominativ nat "ting", dativ *naten "om en ting", genitive *nato "en tings", eiendomskasus *natwa "av a ting", lokativ *natessë "i/på en ting", allativ *natenna "til en ting", ablativ *natello "fra en ting", instrumental *natenen "av/med en ting", respektiv *nates (mening ukjent).

Flertall: Nom. *nati "ting", (akk. *natí,) dat. *natin, gen. *nation, eiend. *nativa, lok. *natissen, all. *natinnar, abl. *natillon eller *natilleller, inst. *natinen, resp. *natis.

Partitive flertall: Nom. *nateli (i "Bok Quenya" *natelí både i nom. og akk.), dat. *natelin, gen. *natelion, eiend. *natelíva, lok. *natelisse/natelissen, all. *natelinna/natelinnar, abl. *natelillo/natelillon, instr. *natelínen, resp. *natelis.

Partall: Nom/akk *natu "et par ting" (endingen -u foretrekkes siden stammen ender på t): dat. *natuen, gen. *natuo, eiend. *natuva, lok. *natussë, all. *natunna, abl. *natullo, instr. *natunen, resp. natus. Men en konsonantstamme som ikke ender på -t eller -d, som elen "stjerne", vil antagelig gå slik: Nom/akk. *elenet "et par stjerner", dat. *elenent, gen. *eleneto (*elento?), eiend. *elenetwa, lok. *elenetsë, all. *elenenta (kanskje forkortet til *elenta), abl. *elenelto, inst. *elenenten (kanskje forkortet til *elenten), resp. *elenetes (*elentes?).

Oversatt av Treiss Waterflott

"Jeg fortalte ham det aldri, men den var verd mer enn hele Hobsyssel og alt som i det er" Frodo sa ikke noe, men han stakk hånden inn under blusen og rørte ved ringene på brynjen. Han var overveldet ved tankten på at han hadde gått rund med en verdi lik hele Hobsyssel under jakken."

<<<Tilbake

Til toppen


Se hva som skjer denne måneden


Nedtellinger
0 dager, 0 timer, 0 min
til første Hobbiten-film

0 dager, 0 timer, 0 min
til andre Hobbiten-film

Mest sette sider
Tolkienforumet
Bildegalleriet
Quizzene
Språksidene
Kart over Midgard

Søk i siden

STøtt siden

Gå inn på webshoppen her!

Forum og Chat
Gå til chatten
****
Bli med i Tolkienforumet!

Crew
Posting
Les e-mail
Admin

topp50

Se hele Tolkien Topp 50

Tolkienforeninger

Utvalgte partnere
Denne siden er laget og oppdateres kun av private personer. Hvis du ønsker å bruke noe fra denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Hvis du ønsker et sidekart - trykk her. Skrivefeil og feil på navn, steder osv vil alltid forekomme. Finner du noen på denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Innhold © 1999-2011.