Tilbake til hovedsiden


Tolkiens liv
Forfatteren
Påvirkninger
Bibliografi
Bilder

Ringenes Herre
Hobbiten
Silmarillion
Ufullendte Fort.
Alle andre(stor)

Quenya
Quenyakurs
Sindarin
Vestrønt
Telerin
Doriathrin
Menneskespråk
Nandorin
Gammel Sindarin
Ilkorin
Avarin
Entisk
Valarin
Primitivt alvisk
Uttale
Skrive alvisk
      oversettelse av
      Amanye Tenceli


Tolkienforumet
Tolkienleksikonet
Dikt og sanger
Kart
Bildegalleri
Filarkiv
Stamtrær
Linker
Konkurranser
Artikler
Downloads
Quizer

Årenes løp
Språk
Raser
Personer

Skuespillerne
Traileren
Sceneliste
Bak kamera
Manuskript
Om innspillingen
Fakta
Downloads
Bilder

Spillsonen
Spillene
Downloads
Offisielle sider
Screenshots

Nyheter
Arkiv 2003
Arkiv 2002

Forum
Chat
Chat-quotes
Gjestebok
Om siden
Kontakt meg
Annonsere her?
Mailingliste
Vi ønsker
Søk i denne siden
Moroting
Partnere
Sponsoratet
Webshop
Gammelt design
Sidekart
Tolkien Topp50
FORENINGEN NATSE TOLKIENO:
Om FNT
Vedtekter for FNT
Styret i FNT


Lindë Roccalassen

av Ales Bican

Oversatt av Rune Akselsen

I.

Roccalas, linda lótë nórelyo,
anvanya yeldë Roccoliéva,
le calina ve Naira ilwessë;
le rín' anda laurëa loxenen,
caltala ve i calimë alcar,
Roccalas aranel turmawendë

II.

Elyë lantanë melmessë sonen;
merilyë melmerya, ness' aranel.
Arwen ëa óress' Elessarwa;
náro vëaner ar canya ohtar;
melilyes nan umiro melë le,
Roccalas aranel turmawendë

III.

Utúlie'n i mórë; autantë
mahtien ohtassë hair' nóressen,
ar le hehtanentë i maressë:
merintel tirië nissi, híni
i artassen mí tárë oronti,
Roccalas aranel turmawendë

IV.

Merilyë hirë metta nyérelyo;
essenen Haldatir sí lelyalyë
muilessë ve i sanya rocconer;
mí hiswë hendu perino cennë
quén ú estelo i merë firë
Roccalas aranel turmawendë

V.

Nu qualin roccorya cait' i aran
i né ve atar len ar tornelyan;
arwa macilo matsë yétalyë
rúcim' ulundo acolë caurë;
cuina nér úva pusta Loicoher
Roccalas aranel turmawendë

VI.

Roccalas, umilyë nér, nályë nís;
náro pold', úmëa, morn' ar alta,
turë or caurë ar Sauron or so;
ortanelyë macil tárienna,
rierya lantanë, alantiéro,
Roccalas aranel turmawendë

VII.

Mernelyë firë ar harya alcar;
mahtanelyë Heru Úlairion,
ar náro qualin nan sí caitalyë
ar' aranelya, lá cenilyéro;
umilyë hlarë teldë quettaryar,
Roccalas aranel turmawendë

VIII.

Nályë laiw' ar nyérëa cuilenen;
linyenwa nís quet' enwina nólë:
i mát i aranwa envinyatar.
Roccalas, collentë len er cuilë,
nan lá alassë ar ëa-írë,
Roccalas aranel turmawendë

IX.

I melmë arandurwa hirnelyë;
vantanéro ar quentéro yo le
imb' aldar ar lóti mareryassë;
ar quentéro lenna meliro le;
sí nályë envinyanta melmenen
Roccalas aranel turmawendë

X.

Sí avalyë turë ve i tári;
nauvalyë envinyatarë ve so,
lá turmawendë ar lá aranel,
meluvalyë ilqua cuin' ar vanya;
ve meluvárol, meluvalyë so,
Roccalas indis envinyatarë

 

Kommentarer

Skjønt dette diktet ikke benytter rim eller alliterasjon, har poeten valgt å bruke én rytmisk regel: hver verselinje har ti stavelser. For å få til dette, har noen ord blitt kortet ned ved å fjerne siste vokal.
Lindë Roccalassen
Sang til Éowyn
Navnet Éowyn er gammelengelsk (som i RH representerer det egentlige språket til rohirrim). Det betyr "Heste-glede"; se An Introduction to Elvish s. 216. "Heste-glede" som navn kan oversettes til quenya med Roccalassë (dvs. rocco "hest" + alassë "glede, festlighet"; disse ordene kunne også blitt satt sammen som Roccólassë, men dette ville gjøre det andre elementet uklart og åpne for sammenblanding med ordet lassë "løvblad"). Normalt kan Roccalassë kortes ned til Roccalas (men likevel Roccalass- foran endelser, derav dativsformen Roccalassen "til/for Éowyn" som er brukt her). - Som en kuriositet kan det nevnes at Éowyns "ekte" navn, altså det navnet Tolkien i teorien oversatte til gammelengelsk da han oversatte den Røde Bok for å skrive RH, etter alt å dømme begynte på loho- eller -: I PM:53, forklarer Professoren at "elementet éo-, som ofte forekommer (ikke unaturlig, da det er et gammelt ord som betyr "hest", blant et folk opptatt av hester), representerer et element loho-, - av samme betydning." Dette ordet loho er sikkert i sitt ytterst utspring i slekt med quenyaordet for "hest", rocco - et vitnesbyrd om hvor meget de alviske tungemålene har påvirket menneskenes språk. Så ved å gjengi "Éowyn" på quenya som Roccalas kan det være vi bringer navnet hennes et lite stykke nærmere sin "originale" form.

I.

Roccalas, linda lótë nórelyo,
Éowyn, ditt lands vakre blomst,
anvanya yeldë Roccoliéva,
den fagreste datter fra Hestefolk[et],
le calina ve Naira ilwessë;
du [er] lys som Sol[en] på himmel;
le rín' anda laurëa loxenen,
du [er] kronet av langt gyllent hår,
caltala ve i calimë alcar,
skinnende som klare stråler av lys,
Roccalas aranel turmawendë
Éowyn prinsesse skjoldmøy


Anvanya "fagrest, mest fagre", dvs. vanya "fager" med den superlative eller intesiverende endelsen an- (Letters:279). Roccolië "Hestefolk" (rocco + lië), rohirrim (det sindarinske navnet betyr hesteherrer); her i eieform: Roccoliéva. Calina "lys" (som adjektiv), med ganske lik betydning som calima "strålende", som forekommer senere i strofen i flertallsform: calimë. Naira "Flammehjertet", et navn på solen (MR:198). Rín' avkortet form av rína (sluttvokalen er elidert fordi det neste ordet begynner på samme vokal). Loxenen instrumentalisform av loxë "hår" for å uttrykke "av hår". Caltala "skinnende", presens partisipp av calta- "skinne". Merk at alcar i femte verselinje ikke er entallssubstantivet alcar "ære", men flertallsformen av alca "lysstråle" (det burde ikke være mulig å misforstå, siden adjektivet calima "klar" står i flertall for å kongruere med alcar). Aranel "prinsesse" (UT:464). Turmawende "skoldmøy" (turma + wende).

II.

Elyë lantanë melmessë sonen;
Du forelsket deg i ham;
merilyë melmerya, ness' aranel.
du ville ha hans kjærlighet, unge prinsesse.
Arwen ëa óress' Elessarwa;
Arwen er i hjerte[t] til Elessar;
náro vëaner ar canya ohtar;
han er en mann og en tapper kriger;
melilyes nan umiro melë le,
du elsker ham men han elsker ikke deg,
Roccalas aranel turmawendë
Éowyn prinsesse skjoldmøy


Frasen elyë lantanë melmessë, som direkte oversatt betyr "du falt i kjærlighet" er direkte basert på engelsk idiom("you fell in love" = omtr. "du falt for ham"), og man kunne argumentere med at alvene trolig ikke ville ha brukt samme uttrykk, men de potensielle leserne av denne teksten vil beklageligvis ikke inkludere alver. Sonen "med ham" eller snarere "ved ham, på grunn av ham", instrumentalis av *so "han". (Quenya-formuleringen åpner for det faktum at kjærligheten var ubesvart.) *So er bare attestert som et primitivt ord (LR:385 under S-), men det kan godt ha overlevd til quenya; den attesterte endelsen -ro brukt på verb er i nær slekt (s mellom to vokaler blir r via z). *So blir brukt på egen hånd for "ham" i senere strofer. Ness' er kort for nessa "ung" (i følge the Etymologies er dette også betydningen av navnet til valien Nessa, skjønt dette navnet blir tolket ulikt annensteds). Óress' elidert form av óressë, lokativsform av órë "hjerte, indre tanke". I en sammenheng som "Arwen er i hjertet...", som henviser til plassering, virker det som om ëa er mer passende enn som ordet for "er" (jfr. i Eru i or ilyë mahalmar ëa for "den Ene [Gud] som er over alle troner" i UT:327, 336: Eru eksisterer i denne opphøyde posisjonen). Náro "han er", "er" (som kopula) + endelsen -ro "han" nevnt ovenfor. Et ord náro forekommer faktisk i Tolkiens tidligste dikt på q(u)enya, Narqelion, og det kan godt hende det betyr "den/han er". Vëaner "(voksen) mann" (LR:398); dette er åpenbart nér (i sammensetning -ner) "mann" med en forstavelse vëa- som betyr "voksen, mandig, energisk"; vi snakker åpenbart om en kraftig mann. Melilyes "du elsker ham", aorist av mel- "elske" med endelsene -lyë "du" og -s; den siste er kun attestert med betydning "den, det", men kan godt dekke hele tredje person entall, siden stammen S- gir ord både for "han", "hun" og "den, det" (LR:385); her blir det brukt for "ham". Når det gjelder verbet mel-, har Tolkien angitt at stammen MEL betyr "elske (som venn)" (LR:372). Ved å skrive det på den måten, kan han ha ment at det henviste til platonisk kjærlighet snarere enn kjærligheten mellom kjønnene. Men vi har ingen andre ord for "elske", og det er flere eksempler på at Tolkien selv bruker ordet med betydninger som ser ut til å gå utover dette. Umiro melë le "han elsker ikke deg": det negative verbet um- "ikke gjøre, ikke være" kombinert med melë, "aoriststammen" til mel-, her brukt på en "infinitivsk" måte (sml. den "infinitiviske" bruken av carë i en frase som áva carë, "ikke gjør [det]", WJ:371). Le "deg"; noen ville kanskje argumentere for at dette er flertallsformen "dere" i stedet, men ordet passer bra med endelsen -lyë. Nedenfor er den korresponderende kortendelsen -l brukt for "du" i objektsposisjon (se merintel "de vil ha deg" i neste strofe).

III.

Utúlie'n i mórë; autantë
Mørket har kommet; de farer vekk
mahtien ohtassë hair' nóressen,
for å kjempe i en krig i fjerne land,
ar le hehtanentë i maressë:
og deg forlot de hjemme:
merintel tirië nissi, híni
de vil ha deg til å se etter kvinner, barn
i artassen mí tárë oronti,
i festingene i de høye fjell,
Roccalas aranel turmawendë
Éowyn prinsesse skjoldmøy


Utúlie'n i morë for "mørket har kommet" er basert på utúlie'n aurë "dag[en] har kommet" i Silmarillion kap. 20; ingen vet egentlig hvorfor en n trenger seg på her, men trolig er den innsatt fordi neste ord begynner med vokal (ellers ville vi hatt tre vokaler etter hverandre, noe som kanskje er umulig). Auta- "forlate, fare vekk", WJ:366. Mahtien dativ av mahtië, gerund av mahta- "føre våpen, kjempe", dermed mahtien = "for å kjempe". Hair' avkortet form av hairë, fl. av haira "fjern" (flertallsform for å kongruere med nóressen, lokativsflertall av nórë "land"). Le hehtanentë "deg forlot de"(altså "de forlot deg", med trykk på "deg"). Verbet hehta- har sterkere implikasjoner enn å ganske enkelt etterlate noe i motsetning til å ta det med; ordet betyr "legge til side, utelate, eksludere, gi opp, svikte" (WJ:365), og Éowyn følte seg helt klart ekskludert. I maressë "hjemme" eller bokst. "i hjemmet" (maressë er lokativ av már "hjem", se tillegget til Silmarillion under bar; den lange vokalen i már blir trolig kortet ned når ordet blir bøyd, slik den også blir i sammensetninger, jfr. navn som Mar-nu-Falmar og Eldamar). Merintel tirië nissi, híni "de vil [ha] deg [til] å se etter kvinner (og) barn"; tirië er gerund av tir- "vokte". Vi har ingen Tolkien-lagde eksempler på fraser som likner "de vil ha deg til å se etter", så syntaksen er nokså spekulativt: det kan være at en enkel verbstamme tirë ville ha dugd her, eller kanskje Tolkien ville ha brukt en helt annen konstruksjon som vi ennå ikke kjenner til.

IV.

Merilyë hirë metta nyérelyo;
Du ønsker å finne en slutt på din sorg;
essenen Haldatir sí lelyalyë
under navnet Dernhelm drar du nå
muilessë ve i sanya rocconer;
lønnlig som en vanlig hestemann;
mí hiswë hendu perino cennë
i de grå øynene så en halving
quén ú estelo i merë firë
noen uten håp som ønsker å dø
Roccalas aranel turmawendë
Éowyn prinsesse skjoldmøy


Nok en gang blir grunnleggende verb med stammer på -ë brukt på en infinitivisk måte, som i vårt attesterte eksempel áva carë i WJ:371: merilyë hirë "du ønsker å finne", i merë firë "som ønsker å dø". Metta nyérelyo "en slutt på din sorg": nyérë"sorg" (LT1:261), dermed nyérelya "din sorg", her i genitiv nyérelyo "på/til din sorg". (I denne sammenhengen kunne også dativsformen nyérelyan vært en mulighet.) Essenen instrumentalis av essë "navn": dermed "ved/under navnet". Det gammelengelske navnet Dernhelm som Éowyn bruker, betyr "Skjult Beskyttelse" (se An Introduction to Elvish s. 217); det blir her oversatt som Haldatir "Skjult Skue(r)" (halda + tir). Muilessë lokativ av muilë "hemmelighet", dermed "i hemmelighet, lønnlig". Rocconer "hestemann" (rocco + -ner). *Perino "halving" (hobbit); sml. sindarin perian fra samme stamme. Vi kjenner ikke til noe quenyaord for "halving"; *perino er basert på det attesterte adjektivet perina (ikke tydelig oversatt av Tolkien, men etter alt å dømme betyr det "halvert"), der adjektivendelsen -a er erstattet av -o som angir et (mannlig) vesen. Hendu "øyne", dualisform (på -u) som henviser til et naturlig forekommende øyepar. Dualisendelsen kan også være -t (som i mát "hender, par av hender" i strofe VIII), men i følge en fotnote i Letters:427, er -u å foretrekke når D eller T forekommer i substantivstammen allerede. Dualisformen hendu ser ut til å være attestert i sammensetningen hendumaica "skarpøye" i WJ:337. Ú "uten", vanligvis etterfulgt av en genitiv (se Vinyar Tengwar #39 s. 14), dermed ú estelo = "uten håp [estel]".

V.

Nu qualin roccorya cait' i aran
Under sin døde hest ligger kongen
i né ve atar len ar tornelyan;
som var som en far for deg og for din bror;
arwa macilo matsë yétalyë
med [bokst. "havende"] et sverd i [dine] hender ser du på
rúcim' ulundo acolë caurë;
et fryktelig monster som bærer frykt;
cuina nér úva pusta Loicoher,
en levende mann vil ikke stoppe Herre[n] over lik,
Roccalas aranel turmawendë
Éowyn prinsesse skjoldmøy


Cait' kortform for caita "ligger". I dette tilfellet ville normalt ikke den avsluttende vokalen forsvinne, i og med at neste ord ikke begynner på samme vokal. Det samme er tilfelle med rúcim' for rúcima "fryktelig" på linje 4. Men siden poeten her har bestemt seg for å ha ti stavelser per linje, må man kunne tillate seg noen uvanlige avkortinger. Len ar tornelyan "for deg og for din bryr": len dativ av le, tornelyan dativ av tornelya "din bror". Når ordet står alene, er bror "bror" på quenya toron, men the Etymologies forteller at dette ordet blir torn- foran endelser (fl. torni, LR:394, se under TOR). Her dukker en sammenkoblende vokal e opp før pronomenendelsen -lya "din", siden *tornlya er en umulig form. Arwa macilo "havende et sverd". Ordet arwa ble av Tolkien definert som "eiende"; i følge the Etymologies (LR:360 verbstammen 3AR) styrer ordet genitiv, derfor forekommer macil "sverd" som macilo. (Da Tolkien skrev Etym, forestilte han seg at quenyaendelsen for genitiv var -n og ikke -o slik den ble senere, men regelen gjelder forhåpentligvis likevel.) Matsë lokativ dualis av "hånd", dermed "i [dine to] hender". (Den lange vokalen i blir kort foran en konsonantgruppe; sml. flertall allativ mannar "i hendene" i Fíriels Sang, LR:72.) Yéta- "ser på", LT1:262. Acolë "bærende" er colë, dvs. den ubøyde stammen til verbet col- "bære", + forstavelsen a-; en slik form brukes for å beskrive hva objektet til et annet verb selv gjør: Dermed kan betydningen til to setninger som Yétalyë ulundo / i ulundo colë caurë "du ser på et monster / monsteret bærer frykt" uttrykkes i en setning som yétalyë ulundo acolë caurë "du ser på et monster som bærer [eller bokstavelig "bærende"] frykt" (caurë "frykt", LT1:257). Úva pusta "vil ikke stoppe": úva "vil ikke" (futurum av et negativt verb, attestert i LR:72) + pusta "stoppe" (stammen brukt på infinitivisk vis). Loicoher "Lik-herre" (loico + -her), Herre over Lik.

VI.

Roccalas, umilyë nér, nálye nís;
Éowyn, du er ikke en mann, du er en kvinne;
náro pold', úmëa, morn' ar alta,
han er sterk, ond, mørk og veldig,
turë or caurë ar Sauron or so;
hersker over frykt og Sauron over ham;
ortanelyë macil tárienna,
du løftet et sverd høyt,
rierya lantanë, alantiéro,
hans krone falt, han er fallen,
Roccalas aranel turmawende
Éowyn prinsesse skjoldmøy


Umilyë "du er ikke": andre persons form av det negative verbet som er gitt i første person i the Etymologies: umin "jeg gjør ikke, er ikke" (LR:396 under UGU, UMU). Nályë "du er" ( + -lyë). Pold', morn': eliderte former av polda "sterk" (brukt om fysisk styrke) og morna "mørk". Polda ville normalt ikke bli elidert i denne posisjonen; dette forsvares igjen ved at rytmen må bevares. Ortanelyë "du hevet, løftet" (orta- er både transitivt "heve" og intransitivt "stige"; her brukes verbet transitivt). Tárienna "høyt" eller bokstavelig "til høyden" (allativ av tárië "høyde"). Ordet tárië er faktisk bare attestert i allativ: på Cormallen-marken blir ringbærerne priset med ordene a laita tárienna "pris [dem] til høyden" (RH3:VI kap. 4, oversatt i Letters:308). Alantiéro "han er fallen" eller "han har falt": perfektum av lanta- "fall" (med forsterket stammevokal og endelsen - for å gi perfektum og endelsen -ro "han" lagt til).

VII.

Mernelyë firë ar harya alcar;
Du ønsket å dø og ha ære;
mahtanelyë Heru Úlairion,
du kjempet [mot] Herre[n] over Úlairi,
ar náro qualin nan sí caitalyë
og han er død men nå ligger du
ar' aranelya, lá cenilyéro;
ved siden av din konge, du ser ham ikke;
umilyë hlarë teldë quettaryar,
du hører ikke hans siste ord,
Roccalas aranel turmawendë
Éowyn prinsesse skjoldmøy


Harya "eie, *ha"; i denne sammenhengen kommer betydningen nærmere "få". alcar er her entallsordet "ære" og ikke flertallsformen av alca "lysstråle" (som i første vers). Mahta- "føre våpen, kjempe": det er her antatt at verbet kan være transitivt, *"kjempe mot", der objektet er fienden det kjempes mot. Úlairi: den presise etymologien til dette ordet er uklar, men hva nå ordets opphav er, er det quenya for Nazgûl eller ringskrømtene. Ar' "ved siden av", elidert form av ara, må ikke forveksles med konjunksjonen ar "og" (selv om denne er beslektet). Lá cenilyéro "du ser ham ikke". Ingen av de tekstene som er publisert hittil, støtter bruken av endelsen -ro som objekt ("ham"); i de få eksemplene vi har blir det kun brukt som subjekt ("han") - men vi har heller ingen bevis mot slik bruk av endelsen. Det negative verbet umilyë dukker på ny opp, men denne gangen med litt annen betydning enn i forrige vers: "du gjør ikke" (+ en verbstamme brukt infinitivisk) i stedet for "du er ikke". (denne konstruksjonen gir bare mening fra et engelsk synspunkt: umilyë hlarë = "you do not hear" overs. anm.)

VIII.

Nályë laiw' ar nyérëa cuilenen;
Du er syk og sorgfull av livet;
linyenwa nís quet' enwina nólë:
en gammel kone taler gammel visdom:
i mát i aranwa envinyatar.
hendene til en konge helbreder.
Roccalas, collentë len er cuile,
Éowyn, de bar for deg kun liv,
nan lá alassë ar ëa-írë,
men ikke glede og trang til å eksistere,
Roccalas aranel turmawendë
Éowyn prinsesse skjoldmøy


Laiw' elidert form av laiwa "syk". *Nyérëa "sorgfull, trist", et oppfunnet (= ikke-Tolkiensk) adjektiv basert på det attesterte substantivet nyérë "sorg" (LT1:261, det gnomiske leksikonet s. 60). Quet' elidert form av quetë "sier, taler". To forskjellige ord blir brukt i betydningen "gammel" her: linyenwa, et adjektiv bygget fra elementer som gir det betydningen "mangeårig" og dermed passende når man ønsker å beskrive en "gammel" person, og enwina, et ord med uviss etymologi, men som Tolkien brukte i frasen enwina lúmë "urgammelt mørke" i Markirya-diktet. Mát "hender", håndpar, dualis på -t (attestert med pronomenendelse i ordet máryat "hennes hender" i Namárië). Envinyatar "helbrede" eller bokstavelig "fornye", flertall presens av verbet *envinyata- "fornye", ikke attestert på egen hånd men åpenbart basis for perfektum partisippet envinyanta "helbredet, *fornyet" (MR:405) og Aragorns tittel Envinyatar "Fornyeren" (dette ordet, en handlende formasjon, må ikke blandes sammen med flertallsverbet envinyatar som er brukt her). Er blir her brukt i betydning "kun, bare", betydningen som er gitt ordet i LT1:269, skjønt i the Etymologies er er glossert som "en, alene" (LR:356 under verbstammen ERE). Hvis vi ser bort fra er mangler vi et ord for "bare", og som tallet "en" kan vi bruke minë i stedet. Sammensetningen ëa-írë skal tolkes som "en trang til å eksistere, et ønske om å være til".

IX.

I melmë arandurwa hirnelyë;
Kjærligheten til en minister fant du;
vantanéro ar quentéro yo le
han vandret og snakket (sammen) med deg
imb' aldar ar lóti mareryassë;
mennol trær og blomster i hans hjem;
ar quentéro lenna meliro le;
han sa til deg [at] han elsker deg;
sí nályë envinyanta melmenen
nå er du helbredet av kjærlighet
Roccalas aranel turmawendë
Éowyn prinsesse skjoldmøy


Frasen melmë arandurwa "kjærligheten til en minister" (arandur "kongens tjener", Letters:286) viser til Éowyns kjærlighet til ham, snarere enn hans til henne (ikke at den var ubesvart). I en sammenheng som dette, blir eieformen på -va, -wa brukt som objektgenitiv, dermed er det arandur, ministeren, som er objektet for kjærligheten (den som elskes) i stedet for subjektet (den som elsker). Hvis "kjærligheten til en minister" skulle vise til hans kjærlighet til noen andre, ville vil brukt vanlig genitiv: melmë aranduro. Sml. slike attesterte eksempler som bruken av eieform i en frase fra Silmarillion, Nurtalë Valinóreva "Valinors fordølgelse" (Valinor er det som skjules; valaene skjulte landet sitt), men genitiv i Oiencarmë Eruo "den Enes (Guds) Evige Skjøtsel" (MR:471; God er den subjektet for oiencarmë eller "evig skjøtsel", altså den som skjøtter). Yo er etter alt å dømme quenyaordet for "med" (med uttrykkelig oversettelse kun som endelse, men yo hildinyar i SD:56 ser ut til å bety *"med mine barn"). Imb' elidert form av imbë "mellom". Envinyanta "helbredet" eller bokstavelig "fornyet", MR:405.

X.

Sí avalyë turë ve i tári;
Nå skal du ikke herske som [eller "lik"] dronning;
nauvalyë envinyatarë ve so,
du skal være en helbreder som ham;
lá turmawendë ar lá aranel,
ikke en skjoldmøy og ingen prinsesse,
meluvalyë ilqua cuin' ar vanya;
du vil elske at levende og fagert;
ve meluvárol, meluvalyë so,
slik han vil elske deg, vil du elske ham
Roccalas indis envinyatarë
Éowyn hustru helbreder


Avalyë "du skal ikke" - utsagnet er sterkere enn bare en spådom. Verbet ava- som forekommer i WJ:370 blir ikke uttrykkelig glossert av Tolkien, men antyder aktiv avslag på noe, eller i dette tilfellet å villig gi slipp på noe for å velge noe annet. Turë (aorist-stamme brukt på infinitivisk måte) er glossert "håndtere, kontrollere, styre" i the Etymologies (LR:395 under TUR, der verbet er gitt i første person aorist turin); her er det oversatt "herske". Nauvalyë "du skal være" (futurumformen nauva "skal være" dukker opp i Vinyar Tengwar #42). Envinyatarë "helbreder" eller bokstavelig "fornyer", kvinnelig form. Som nevnt ovenfor, er Envinyatar "Fornyer" attestert i RH som tittel på Aragorn. Slike handlende former på -r viser ikke kjønn, men kan gjøre uttrykkelig mannlig eller kvinnelig ve då legge til hhv. -o eller -ë (som at hankj. ontaro "kjødelig opphav, forelder" har en kvinnelig form ontarë, LR:370 under ONO). Cuin' elidert form av cuina "i live". Meluvárol "han vil elske deg" (meluvá-ro-l "vil han-elske-deg").

"Jeg fortalte ham det aldri, men den var verd mer enn hele Hobsyssel og alt som i det er" Frodo sa ikke noe, men han stakk hånden inn under blusen og rørte ved ringene på brynjen. Han var overveldet ved tankten på at han hadde gått rund med en verdi lik hele Hobsyssel under jakken."

<<<Tilbake

Til toppen


Se hva som skjer denne måneden


Nedtellinger
0 dager, 0 timer, 0 min
til første Hobbiten-film

0 dager, 0 timer, 0 min
til andre Hobbiten-film

Mest sette sider
Tolkienforumet
Bildegalleriet
Quizzene
Språksidene
Kart over Midgard

Søk i siden

STøtt siden

Gå inn på webshoppen her!

Forum og Chat
Gå til chatten
****
Bli med i Tolkienforumet!

Crew
Posting
Les e-mail
Admin

topp50

Se hele Tolkien Topp 50

Tolkienforeninger

Utvalgte partnere
Denne siden er laget og oppdateres kun av private personer. Hvis du ønsker å bruke noe fra denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Hvis du ønsker et sidekart - trykk her. Skrivefeil og feil på navn, steder osv vil alltid forekomme. Finner du noen på denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Innhold © 1999-2011.